VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG- CDIT

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Địa chỉ  Tầng 3, nhà A1 –  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông,Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
Viện trưởng Ông Nguyễn Trung Kiên
E-mail  kiennt@ptit.edu.vn
Phó viện trưởng Ông Cao Minh Thắng
E-mail  thangcm@ptit.edu.vn
Phó viện trưởng Ông Nguyễn Kim Quang
E-mail quangnk@ptit.edu.vn

Trung tâm Công nghệ Thông tin CDIT được Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam ký quyết định thành lập số 636/QĐ.TCCB-LĐ ngày 22 tháng 3 năm 1999.
Cùng với sự phát triển của ngành Công nghệ thông tin trong xu hướng hội nhập với Truyền thông, theo định hướng phát triển của Học viện trong giai đoạn mới, ngày 07 tháng 12 năm 2011 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã có quyết định số 1973/QĐ-VNPT-TCCB, đổi tên Trung tâm Công nghệ thông tin thành Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT từ 01/01/2012. Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT là tổ chức đào tạo, nghiên cứu trực thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, có nhiệm vụ: đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Sứ mệnh:

Sứ mệnh của chúng tôi là nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào các sản phẩm, dịch vụ và chương trình đào tạo nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Tầm nhìn:

  • Có những sản phẩm, dịch vụ và chương trình đào tạo chất lượng được sử dụng rộng rãi;
    Có đội ngũ chuyên gia đẳng cấp quốc tế và giàu kinh nghiệm thực tế;
    Có nền tảng vững chắc và luôn đón đầu các tiến bộ về khoa học công nghệ;
    Có uy tín đối với giới làm KHCN và đạo tạo trong nước;
    Có mối quan hệ rộng rãi với các đối tác quốc tế.

Web site:        http://cdit.ptit.edu.vn/