VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Địa chỉ Trụ sở chính: 122 đường Hoàng Quốc Việt – phường Nghĩa Tân – quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội
Cơ sở II: 271/10 An Dương Vương – Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại  04.37540624
Fax  04.37552930
Phó Viện trưởng,

Phụ trách

 Ông Ngô Quốc Dũng
E-mail dungnq@ptit.edu.vn
Phó Viện trưởng  Ông Trần Thiện Chính
E-mail  chinhtt@ptit.edu.vn

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện (Viện KHKT BĐ) là tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 180-CP ngày 17/09/1966 của Hội đồng Chính phủ.
Tên giao dịch tiếng Anh:Reseach Institute of Posts and Telecommunications  (RIPT).

Chức năng và nhiệm vụ:

Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển công nghệ Bưu chính – Viễn thông – Công nghệ thông tin.
Nghiên cứu, chế tạo thiết bị, dịch vụ mới trong lĩnh vực Bưu chính – Viễn thông – Công nghệ thông tin
Tư vấn giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực Bưu chính – Viễn thông – Công  nghệ thông tin.
Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm.
Đo lường, kiểm định chất lượng các thiết bị, hệ thống Bưu chính, Viễn  thông, Công nghệ thông tin.
Đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật và  công nghệ ở các cơ sở đào tạo của Học viện.