15/05/2024

Thông báo V/v đăng ký dự tuyển học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của Chính phủ Trung Quốc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện tại văn bản số 459/TCCB ngày 09/5/2024 của Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ […]
22/04/2024

Thông báo chương trình thực tập taiị Italia trong khuôn khổ hợp tác giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông,Công ty VÀ Đại học CATANIA (ITALIA)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), Công ty TEMIX và Đại học Catania (Italia) hợp tác thực hiện chương trình thực tập dành […]
04/04/2024

Thông báo V/v đăng ký đào tạo Tiến sĩ bằng nguồn ngân sách nhà nước theo Đề án 89

Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng […]
20/03/2024

Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 12 năm 2024

12/03/2024

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2024

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện tại văn bản số 234/TB-BGDĐT ngày 07/03/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông […]
11/03/2024

Thông báo tuyển sinh Chương trình học bổng thạc sỹ, tiến sỹ của KOICA, Hàn Quốc năm 2024

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Chương trình học bổng thạc sỹ, tiến sỹ của Cơ quan Hợp tác quốc […]
26/12/2023

Thông báo Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ du học nước ngoài của Tập đoàn Vingroup dành cho ứng viên nộp hồ sơ năm học 2024/25 và 2025/26

Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ (KHCN) Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup (gọi tắt là […]
08/12/2023

Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 52 năm 2023

Theo kế hoạch phát bằng hàng tuần của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì Học viện thực hiện phát bằng lẻ tại Cơ […]
06/12/2023

Thông báo đăng ký học bổng Chương trình phát triển nhân tài số (Google Career Certificate) 2024

Trong khuôn khổ Chương trình nhân tài số 2023, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vinh dự là một trong sáu trường đại học […]
27/11/2023

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Ngày 26/11/2023, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2023 (Hội […]