Công Đoàn và Đoàn thanh niên

Danh sách ban chấp hành công đoàn Học Viện:

STT Họ tên Chức vụ
1 Tân Hạnh Chủ tịch
2 Nguyễn Đức Thịnh Phó Chủ tịch
3 Đỗ Viết Quang Ủy ban thường vụ
4 Nguyễn Đình Hóa Ủy ban thường vụ
5 Nguyễn Hải Hà Ủy ban chấp hành
6 Đặng Thu Hà Ủy ban chấp hành
7 Đặng Việt hà Ủy ban chấp hành
8 Nguyễn Trung Hiếu Ủy ban chấp hành
9 Lê Quang Phú Ủy ban chấp hành
10 Lương Hoàng Phước Ủy ban chấp hành
11 Đinh Thanh Phương Ủy ban chấp hành
12 Ngô Đức Thiện Ủy ban chấp hành

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn:

STT Họ tên Chức vụ
1 Đặng Thu Hà Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
2 Đỗ Văn Việt Em Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
3 Nguyễn Đức Nhân Ủy viên
4 Phạm Thị Hồng Nhung Ủy viên
5 Hà Đình Dũng Ủy viên
6 Nguyễn Quang Hưng Ủy viên
7 Trần Hương Giang Ủy viên

Ban chấp hành đoàn thanh niên Học Viện:

STT Họ và tên Chức vụ nhiệm kỳ IX
1 Chung Hải Bằng Bí thư
2 Phạm Xuân Minh Phó bí thư
3 Nguyễn Văn Tiến Phó bí thư
4 Ngô Kiều Anh Ủy viên Ban Thường vụ
5 Vũ Thùy Linh Ủy viên Ban thường vụ
6 Nguyễn Bảo Ngọc Ủy viên Ban thường vụ
7 Bùi Trung Trà Ủy viên Ban thường vụ
8 Trần Thanh Trà Ủy viên Ban chấp hành
9 Nguyễn Đình Sơn Ủy viên Ban chấp hành
10 Trần Thị Kim Quý Ủy viên Ban chấp hành
11 Vũ Tuấn Anh Ủy viên Ban chấp hành
12 Nguyễn Thành Chương Ủy viên Ban chấp hành
13 Đinh Thị Hương Thảo Ủy viên Ban chấp hành
14 Hà Kiều Anh Ủy viên Ban chấp hành
15 Nguyễn Quỳnh Phương Ủy viên Ban chấp hành
16 Nguyễn Thành Hưng Ủy viên Ban chấp hành
17 Nguyễn Thị Hằng Ủy viên Ban chấp hành
18 Lê Thùy Linh Ủy viên Ban chấp hành
19 Đỗ Lan Hương Ủy viên Ban chấp hành
20 Nguyễn Thị Nguyệt Ủy viên Ban chấp hành
21 Đinh Thị Diễm Quỳnh Ủy viên Ban chấp hành