Công Đoàn và Đoàn thanh niên

Danh sách ban chấp hành công đoàn Học Viện:

STT Họ tên Chức vụ
1 Tân Hạnh Chủ tịch
2 Nguyễn Hải Nam Phó chủ tịch
3 Nguyễn Đức Thịnh Phó chủ tịch
4 Đỗ Viết Quang Ủy ban thường vụ
5 Nguyễn Đình Hóa Ủy ban thường vụ
6 Nguyễn Hải Hà Ủy ban chấp hành
7 Đặng Thu Hà Ủy ban chấp hành
8 Đặng Việt hà Ủy ban chấp hành
9 Nguyễn Trung Hiếu Ủy ban chấp hành
10 Nguyễn Thị Nhiễu Ủy ban chấp hành
11 Lê Quang Phú Ủy ban chấp hành
12 Lương Hoàng Phước Ủy ban chấp hành
13 Đinh Thanh Phương Ủy ban chấp hành
14 Ngô Đức Thiện Ủy ban chấp hành

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn:

STT Họ tên Chức vụ
1 Đặng Thu Hà Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
2 Đỗ Văn Việt Em Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
3 Nguyễn Đức Nhân Ủy viên
4 Phạm Thị Hồng Nhung Ủy viên
5 Hà Đình Dũng Ủy viên
6 Nguyễn Quang Hưng Ủy viên
7 Trần Hương Giang Ủy viên

Ban chấp hành đoàn thanh niên Học Viện:

STT Họ và tên Chức vụ nhiệm kỳ VI
1 Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1983) Bí thư
2 Phạm Xuân Minh Phó bí thư
3 Nguyễn Việt Hưng Phó bí thư
3 Chung Hải Bằng Ủy viên Ban thường vụ
4 Đoàn Hiếu Ủy viên Ban thường vụ
5 Trần Minh Thu Ủy viên Ban thường vụ
6 Phí Thị Linh Linh Ủy viên Ban chấp hành
7 Vũ Hoài Nam Ủy viên Ban chấp hành
8 Nguyễn Trần Tuấn Ủy viên Ban chấp hành
9 Nguyễn Hoàng Anh Ủy viên Ban chấp hành
10 Lê Thị Tú Anh Ủy viên Ban chấp hành
11 Nguyễn Đức Anh Ủy viên Ban chấp hành
12 Nguyễn Bá Phương Ủy viên Ban chấp hành
13 Ngô Trung Hiếu Ủy viên Ban chấp hành
14 TNguyễn Thắng Hải An Ủy viên Ban chấp hành
15 Nguyễn Hoàng Tùng Ủy viên Ban chấp hành
16 Trần Thanh Nguyệt Thu Ủy viên Ban chấp hành
17 Trần Tiến Lâm Ủy viên Ban chấp hành
18 Nguyễn Hữu Thắng Ủy viên Ban chấp hành
19 Nguyễn Thị Hương Giang Ủy viên Ban chấp hành
20 Nguyễn Minh Diệp Hằng Ủy viên Ban chấp hành
21 Nguyễn Minh Tú Ủy viên Ban chấp hành