Công Đoàn và Đoàn thanh niên

Danh sách ban chấp hành công đoàn Học Viện:

STT Họ tên Chức vụ
1 Tân Hạnh Chủ tịch
2 Nguyễn Hải Nam Phó chủ tịch
3 Nguyễn Đức Thịnh Phó chủ tịch
4 Đỗ Viết Quang Ủy ban thường vụ
5 Nguyễn Đình Hóa Ủy ban thường vụ
6 Nguyễn Hải Hà Ủy ban chấp hành
7 Đặng Thu Hà Ủy ban chấp hành
8 Đặng Việt hà Ủy ban chấp hành
9 Nguyễn Trung Hiếu Ủy ban chấp hành
10 Nguyễn Thị Nhiễu Ủy ban chấp hành
11 Lê Quang Phú Ủy ban chấp hành
12 Lương Hoàng Phước Ủy ban chấp hành
13 Đinh Thanh Phương Ủy ban chấp hành
14 Ngô Đức Thiện Ủy ban chấp hành

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn:

STT Họ tên Chức vụ
1 Đặng Thu Hà Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
2 Đỗ Văn Việt Em Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
3 Nguyễn Đức Nhân Ủy viên
4 Phạm Thị Hồng Nhung Ủy viên
5 Hà Đình Dũng Ủy viên
6 Nguyễn Quang Hưng Ủy viên
7 Trần Hương Giang Ủy viên

Ban chấp hành đoàn thanh niên Học Viện:

STT Họ và tên Chức vụ nhiệm kỳ VI
1 Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1983) Bí thư
2 Phạm Xuân Minh Phó bí thư
3 Nguyễn Việt Hưng Phó bí thư
4 Chung Hải Bằng Phó Bí thư
5 Đoàn Hiếu Ủy viên Ban thường vụ
6 Đinh Thị Thu Trang Ủy viên Ban thường vụ
7 Nguyễn Bá Hiếu Ủy viên Ban thường vụ
8 Vũ Hoài Nam Ủy viên Ban thường vụ
9 Nguyễn Việt Dũng Ủy viên Ban thường vụ
10 Nguyễn Thị Minh Thư Ủy viên Ban chấp hành
11 Trần Đình Đạt Ủy viên Ban chấp hành
12 Vũ Thùy Linh Ủy viên Ban chấp hành
13 Đào Hoàng Mai Ủy viên Ban chấp hành
14 Phạm Quỳnh Anh Ủy viên Ban chấp hành
15 Vũ Quang Ngọc Ủy viên Ban chấp hành
16 Nguyễn Thu Thảo Ủy viên Ban chấp hành
17 Trần Duy Khang Ủy viên Ban chấp hành
18 Khương Phú Bình Ủy viên Ban chấp hành
19 Vũ Tuấn Anh Ủy viên Ban chấp hành
20 Nguyễn Trần Tuấn Ủy viên Ban chấp hành
21 Trần Thị Hà Ủy viên Ban chấp hành
22 Trần Tiến Hải Ủy viên Ban chấp hành
23 Nguyễn Tuấn Dũng Ủy viên Ban chấp hành
24 Nguyễn Duy Khánh Ủy viên Ban chấp hành
25 Đoàn Thị Ngọc Ánh Ủy viên Ban chấp hành
26 Nguyễn Trường Sơn Ủy viên Ban chấp hành
27 Nguyễn Xuân Hiển Ủy viên Ban chấp hành