Hỗ trợ trực tuyến

Tầng 10 nhà A2, Học viện Công nghệ BCVT - KM10, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 84-4-33512254, 84-4-33510436
Fax: 84-4-33512254
Email: khoaqtsdh@ptit.edu.vn