TRUNG TÂM DỊCH VỤ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Địa chỉ  Tầng G, Nhà A2, Km10, Đường Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông, Hà Nội
Giám đốc Trung tâm Ông Cao Xuân Hiển
E-mail  hiencx@ptit.edu.vn
Phó Giám đốc Trung tâm Ông Lê Đình Hồng
E-mail  hongld@ptit.edu.vn

Vị trí và Chức năng:

1. Trung tâm Dịch vụ là tổ chức trực thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (dưới đây gọi tắt là Học viện) được xác định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện, ban hành kèm theo Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Trung tâm có chức năng tổ chức, quản lý,  thực hiện các hoạt động dịch vụ, phục vụ cho các hoạt động của Học viện tại Cơ sở đào tạo phía Bắc của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

3. Trung tâm là đơn vị có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, được tự chủ hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Học viện.

Nhiệm vụ:

1. Tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ được Học viện giao phù hợp với chức năng: Phục vụ các cuộc họp, hội nghị, sự kiện, hoạt động giảng dạy tại các hội trường, giảng đường, lớp học theo kế hoạch của Học viện; Quản lý tài sản, thiết bị, vật tư, đồ dùng được giao để phục vụ cho các hoạt động của Học viện; Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống kỹ thuật được Học viện giao; Mua sắm, sửa chữa, thay thế các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ khi bị hỏng hóc theo yêu cầu của Học viện.

2. Tổ chức khai thác cơ sở vật chất: Ký túc xá; nhà ăn, căng-tin; nhà xe; câu lạc bộ; nhà văn hóa; nhà sách; sân bãi thể dục, thể thao; dịch vụ tạp phẩm, văn phòng phẩm, photo tài liệu học tập; các ki-ốt…, cung cấp các dịch vụ, phục vụ cho nhu cầu của cán bộ, viên chức, người lao động và người học theo quy định của pháp luật sau khi được Học viện giao.

3. Tổ chức cung cấp các dịch vụ cho các đơn vị, cá nhân ngoài Học viện trên cơ sở khai thác có hiệu quả các nguồn lực được giao theo quy định của pháp luật và phương án được Giám đốc Học viện phê duyệt.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao