TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM – THỰC HÀNH

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Địa chỉ  Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, Hà Nội
Số điện thoại
Trưởng trung tâm Ông Nguyễn Quý Sỹ
E-mail  synq@ptit.edu.vn
Phó trưởng Trung tâm Ông Nguyễn Đức Việt
E-mail vietnd@ptit.edu.vn

Chức năng:

Nhiệm vụ: