BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Văn phòng:

Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Nhiễu

Email: nhieunt@ptit.edu.vn
Địa chỉ        : Tầng 1 Nhà A1, Km 10 Nguyễn Trãi Hà Đông
Điện thoại   : 024.33510438
Fax             : 024.33511404
E-mail         : vpdu@ptit.edu.vn
Danh sách BCH Đảng Bộ Học viện Khóa V (2015 – 2020)

STT Họ và tên Chức vụ
1 Vũ Văn San Bí thư Đảng uỷ
2 Vũ Tuấn Lâm Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
3 Trần Quang Anh Phó bí thư Đảng uỷ
4 Đỗ Trọng Đại Uỷ viên Ban Thường vụ
5 Từ Minh Phương Uỷ viên Ban Thường vụ
6 Đặng Hoài Bắc Uỷ viên Ban chấp hành
7 Nguyễn Tiến Ban Uỷ viên Ban chấp hành
8 Đặng Thu Hà Uỷ viên Ban chấp hành
9 Hoàng Đăng Hải Uỷ viên Ban chấp hành
10 Tân Hạnh Uỷ viên Ban chấp hành
11 Nguyễn Trung Hiếu Uỷ viên Ban chấp hành
12 Nguyễn Trung Kiên Uỷ viên Ban chấp hành
13 Phạm Hoài Nam Uỷ viên Ban chấp hành