BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Danh sách BCH Đảng Bộ Học viện Khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

STT Họ và tên Chức vụ
1 Đồng chí Từ Minh Phương Bí thư Đảng uỷ Học viện
2 Đồng chí Đặng Hoài Bắc Phó bí thư Đảng uỷ Học viện
3 Đồng chí Trần Quang Anh Ủy viên Ban Thường vụ
4 Đồng chí Nguyễn Trung Kiên Uỷ viên Ban Thường vụ
5 Đồng chí Nguyễn Tiến Ban Uỷ viên Ban chấp hành
6 Đồng chí Đặng Thu Hà Uỷ viên Ban chấp hành
7 Đồng chí Nguyễn Lương Nhật Uỷ viên Ban chấp hành
8 Đồng chí Nguyễn Chí Thành Uỷ viên Ban chấp hành
9 Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu Uỷ viên Ban chấp hành
10 Đồng chí Nguyễn Xuân Hải Uỷ viên Ban chấp hành
11 Đồng chí Nguyễn Thị Nhiễu Uỷ viên Ban chấp hành
12 Đồng chí Phạm Văn Cường Ủy viên Ban chấp hành
13 Đồng chí Lê Nhật Thăng Ủy viên Ban chấp hành

Văn phòng:

Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Nhiễu

Email: nhieunt@ptit.edu.vn
Địa chỉ        : Tầng 1 Nhà A1, Km 10 Nguyễn Trãi Hà Đông
Điện thoại   : 024.33510438
Fax             : 024.33511404
E-mail         : vpdu@ptit.edu.vn