BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Văn phòng:

Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Nhiễu

Email: nhieunt@ptit.edu.vn
Địa chỉ        : Tầng 1 Nhà A1, Km 10 Nguyễn Trãi Hà Đông
Điện thoại   : 024.33510438
Fax             : 024.33511404
E-mail         : vpdu@ptit.edu.vn
Danh sách BCH Đảng Bộ Học viện Khóa VI (2020 – 2025)

STT Họ và tên Chức vụ
1 Từ Minh Phương Phó Bí thư, Phụ trách Đảng uỷ Học viện
2 Vũ Tuấn Lâm Phó bí thư Đảng uỷ
3 Đặng Hoài Bắc Ủy viên Ban Thường vụ
4 Trần Quang Anh Uỷ viên Ban Chấp hành
5 Đỗ Trọng Đại Uỷ viên Ban Chấp hành
6 Nguyễn Tiến Ban Uỷ viên Ban chấp hành
7 Đặng Thu Hà Uỷ viên Ban chấp hành
8 Nguyễn Lương Nhật Uỷ viên Ban chấp hành
9 Nguyễn Chí Thành Uỷ viên Ban chấp hành
10 Nguyễn Trung Hiếu Uỷ viên Ban chấp hành
11 Nguyễn Trung Kiên Uỷ viên Ban chấp hành
12 Nguyễn Thị Nhiễu Uỷ viên Ban chấp hành