BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Văn phòng:

Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Nhiễu

Email: nhieunt@ptit.edu.vn
Địa chỉ        : Tầng 1 Nhà A1, Km 10 Nguyễn Trãi Hà Đông
Điện thoại   : 024.33510438
Fax             : 024.33511404
E-mail         : vpdu@ptit.edu.vn
Danh sách BCH Đảng Bộ Học viện Khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

STT Họ và tên Chức vụ
1 Từ Minh Phương Bí thư Đảng uỷ Học viện
2 Đặng Hoài Bắc Phó bí thư Đảng uỷ Học viện
3 Vũ Tuấn Lâm Phó Bí thư Đảng ủy Học viện
4 Nguyễn Trung Kiên Ủy viên Ban Thường vụ
5 Trần Quang Anh Uỷ viên Ban Thường vụ
6 Đỗ Trọng Đại Uỷ viên Ban Chấp hành
7 Nguyễn Tiến Ban Uỷ viên Ban chấp hành
8 Đặng Thu Hà Uỷ viên Ban chấp hành
9 Nguyễn Lương Nhật Uỷ viên Ban chấp hành
10 Nguyễn Chí Thành Uỷ viên Ban chấp hành
11 Nguyễn Trung Hiếu Uỷ viên Ban chấp hành
12 Nguyễn Xuân Hải Uỷ viên Ban chấp hành
13 Nguyễn Thị Nhiễu Uỷ viên Ban chấp hành
14 Phạm Văn Cường Ủy viên Ban chấp hành
15 Lê Nhật Thăng Ủy viên Ban chấp hành