Tổng quan

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
07/09/1953 Thành lập trường Đại học Bưu điện – Vô tuyến điện
17/09/1966 Thành lập Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện RIPT
08/04/1975 Thành lập Viện Kinh tế Bưu điện ERIPT
28/05/1988 Thành lập Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông II (PTTC2)
11/07/1997 Thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trên cơ sở sắp xếp lại 4 đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn BCVT Việt Nam) bao gồm:

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1
Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 2
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện
Viện Kinh tế Bư­u điện.
17/09/1997 Công bố Quyết định thành lập Học viện Công nghệ BCVT
22/3/1999 Thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin CDIT (nay là Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT) trực thuộc Học viện
1/7/2014 Học viện được điều chuyển từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông về Bộ Thông tin và Truyền thông, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ với vị thế là trường đại học, trung tâm nghiên cứu trọng điểm của Ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam.