Thông tin khóa học CISSP

Cơ hội duy nhất trong tháng 6 tại TP. Hà Nội và tháng tháng 8 tại TP. Hồ Chí Minh

Tham dự khóa học CISSP® tại Việt Nam

12/6 – 16/6 tại Hà Nội  & 14/8 – 18/8 tại Hồ Chí Minh

Trong một thế giới mạng ngày càng trở lên phức tạp, các nhà lãnh đạo an ninh thông tin cần có kiến thức chuyên môn rộng và sâu để thiết lập chương trình bảo mật toàn diện đảm bảo cho hệ thống thông tin của tổ chức. Khóa học Certified Information Systems Security Professional (CISSP®) đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của tiêu chuẩn ISO/IEC 17024 và là chứng chỉ được công nhận trên toàn cầu nhất trong thị trường an ninh thông tin hiện nay.


(Xem chi tiết khóa học tại đây)