17/05/2021
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Bùi Công Thành

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Phát triển một số mô hình phát hiện bất thường mạng […]
11/05/2021
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Ngô Thị Thu Trang

Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU NĂNG HỆ THỐNG OFDM QUANG Chuyên ngành:            Kỹ thuật viễn thông Mã […]
14/04/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Đỗ Trung Anh

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Đỗ Trung Anh dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]
19/03/2021
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Đỗ Trung Anh

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu tối ưu hóa thông lượng và độ trễ trong mạng vô tuyến hướng nội dung sử […]
03/03/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Vũ Khánh Qúy

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Vũ Khánh Qúy dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]
05/02/2021
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Vũ Khánh Quý

Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HIỆU NĂNG MẠNG MANET Chuyên ngành:            Kỹ thuật viễn thông Mã số: […]
18/01/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Lê Ngọc Hưng

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO: NCS. Lê Ngọc Hưng dưới sự hướng dẫn của GS.TSKH. Nguyễn […]
18/01/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS.Nguyễn Thị Hương Thảo

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO: NCS. Nguyễn Thị Hương Thảo dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]
31/12/2020
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Lê Ngọc Hưng

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Tối ưu hoá quản lý di động trong mạng vô tuyến hỗn hợp đa dịch vụ Chuyên ngành:                         […]
28/12/2020
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Thị Hương Thảo

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu cải tiến hiệu năng hệ thống mã hóa /giải mã video phân tán Chuyên ngành:                         Kỹ […]