[LATS] Nghiên cứu sinh Hoàng Mạnh Thắng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Hoàng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện
[LATS]Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Hoàng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện
01/02/2024
đăng ký thi tiếng anh đầu vào năm 2024 đợt 1
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN HỌC BỔNG BẬC THẠC SĨ TẠI ĐẠI HỌC CATANIA (ITALIA) NĂM HỌC 2024-2025
19/02/2024

Vào 14h00 ngày 03/02/2024, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Hoàng Mạnh Thắng về:

Đề tài: “Nghiên cứu hệ mật hạng nhẹ trên vành đa thức ứng dụng vào thiết bị có tài nguyên hạn chế”.

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

Mã số chuyên ngành: 9.52.02.03

Dưới sự hướng dẫn khoa học của:  cố GS.TS. Nguyễn Bình

Toàn cảnh buổi Bảo vệ của NCS Hoàng Mạnh Thắng

Toàn cảnh buổi Bảo vệ của NCS Hoàng Mạnh Thắng

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện gồm các thành viên: PGS.TS. Đặng Hoài Bắc – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Lê Nhật Thăng – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Ủy viên Thư ký; PGS.TS. Trần Đức Sự – Ban Cơ yếu Chính phủ – Ủy viên-Phản biện 1; PGS.TS. Nguyễn Hữu Trung – Đại học Bách khoa Hà Nội – Ủy viên-Phản biện 2; TS. Ngô Đức Thiện – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Ủy viên-Phản biện 3; TS. Nguyễn Thế Truyện – Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hoá, Bộ Công thương – Ủy viên; PGS.TS. Nguyễn Lê Cường – Trường Đại học Điện lực – Ủy viên.

Khách mời tham dự buổi bảo vệ còn có các nhà khoa học đến từ các trường đại học, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài Học viện, các bạn bè, đồng nghiệp và người thân của NCS.

Sau khi xem xét hồ sơ luận án, nghe NCS Hoàng Mạnh Thắng trình bày luận án và trả lời các câu hỏi, Hội đồng đã thống nhất đánh giá:

  1. Đề tài luận án phù hợp mã số chuyên ngành. Nội dung trình bày trong luận án chưa thấy trùng lặp với các công trình của các tác giả khác.
  2. Luận án có ý nghĩa khoa học trong lĩnh vực Kỹ thuật điện tử và có ý nghĩa thực tiễn trong việc phát triển các vành đa thức để cải tiến các hệ mật mã đang có thành các hệ mật mã hạng nhẹ ứng dụng trên thiết bị có tài nguyên hạn chế.
  3. Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu hợp lý, phù hợp với đề tài Luận án.
  4. Các kết quả và đóng góp của luận án:
  • Đề xuất cải tiến hệ mật dựa trên thặng dư bậc hai và các phần tử liên hợp của vành đa thức chẵn (CBC-QRHE) có khả năng chống tấn công bằng bản rõ chọn trước được coi là phù hợp với thiết bị có tài nguyên hạn chế.
  • Xây dựng được hệ mật Omura-Massey trên vành đa thức có hai lớp kề Cyclic có nhận thực (OM-CA) và hệ mật Omura-Massey trên vành đa thức có hai lũy đẳng nguyên thủy (OM-PI) phù hợp với thiết bị có tài nguyên hạn chế.
  1. NCS đã trả lời tương đối đầy đủ và thỏa đáng các câu hỏi do các thành viên Hội đồng và của các cán bộ khoa học không thuộc Hội đồng đặt ra.
NCS Hoàng Mạnh Thắng chụp ảnh cùng Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện

NCS Hoàng Mạnh Thắng chụp ảnh cùng Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện

Hội đồng Kết luận:

– Luận án của NCS Hoàng Mạnh Thắng đáp ứng các yêu cầu một luận án tiến sĩ kỹ thuật theo quy định hiện hành. Luận án cần chỉnh sửa theo ý kiến của các thành viên Hội đồng và các nhà khoa học tham dự.

– Tóm tắt Luận án phản ánh trung thành nội dung chính của Luận án.

– Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu (có 6/6 thành viên có mặt bỏ phiếu tán thành, trong đó có 0/6 phiếu xuất sắc), Hội đồng nhất trí đề nghị Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công nhận học vị tiến sĩ kỹ thuật cho NCS Hoàng Mạnh Thắng.