[LATS]Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Hoàng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Toàn cảnh buổi Bảo vệ của NCS Vũ Lê Quỳnh Giang
[LATS] Nghiên cứu sinh Vũ Lê Quỳnh Giang bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện
25/01/2024
NCS Hoàng Mạnh Thắng chụp ảnh cùng Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện
[LATS] Nghiên cứu sinh Hoàng Mạnh Thắng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện
03/02/2024

Vào 9h00 ngày 01/02/2024, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Đức Hoàng về:

Đề tài: Nghiên cứu mô phỏng bề mặt đối tượng 3D và ứng dụng trong đào tạo nhi khoa

Chuyên ngành: Kỹ thuật máy tính

Mã số chuyên ngành: 9.48.01.06

Dưới sự hướng dẫn khoa học của: PGS.TS. Đỗ Năng Toàn và TS. Vũ Hữu Tiến

Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Hoàng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Hoàng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện gồm các thành viên: GS.TSKH. Phạm Thế Long – Học viện Kỹ thuật Quân sự, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Lê Nhật Thăng – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Ủy viên Thư ký; PGS.TS. Lê Thị Lan – Đại học Bách khoa Hà Nội – Ủy viên-Phản biện 1; PGS.TS. Nguyễn Văn Giang – Học viện Kỹ thuật Quân sự – Ủy viên-Phản biện 2; PGS.TS. Hà Hải Nam – Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông – Ủy viên-Phản biện 3; GS.TS. Từ Minh Phương- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông- Ủy viên; PGS.TS. Nguyễn Trọng Khánh – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Ủy viên

Khách mời tham dự buổi bảo vệ còn có các nhà khoa học đến từ các trường đại học, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài Học viện, các bạn bè, đồng nghiệp và người thân của NCS.

Sau khi xem xét hồ sơ luận án, nghe NCS Nguyễn Đức Hoàng trình bày luận án và trả lời các câu hỏi, Hội đồng đã thống nhất đánh giá:

  1. Đề tài Luận án phù hợp mã số chuyên ngành. Nội dung trình bày trong Luận án chưa thấy trùng lặp với các công trình của các tác giả khác.
  2. Luận án có ý nghĩa khoa học trong lĩnh vực Kỹ thuật máy tính và có ý nghĩa thực tiễn trong việc phát triển các sản phẩm mô phỏng bệnh nhi ảo, phục vụ cho công tác đào tạo thực hành tiền lâm sàng.
  3. Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu hợp lý, phù hợp với đề tài Luận án.
  4. Các kết quả và đóng góp của luận án:
  • Đề xuất một kỹ thuật cải tiến xác định va chạm giữa hai đối tượng 3D trong môi trường ảo dựa trên việc sử dụng hai hệ hộp bao.
  • Cải tiến kỹ thuật biểu diễn màu sắc và biến dạng da của mô hình bệnh nhi ảo 3D dưới tác động của ngoại lực dựa trên việc áp dụng tham số thời gian làm đầy mao mạch, kỹ thuật học máy và ứng dụng để mô phỏng một số thủ thuật y khoa thăm khám lâm sàng.
  1. NCS đã trả lời tương đối đầy đủ và thỏa đáng các câu hỏi do các thành viên Hội đồng và của các cán bộ khoa học không thuộc Hội đồng đặt ra.
Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Hoàng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Hoàng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Hội đồng Kết luận:

– Luận án của NCS Nguyễn Đức Hoàng đáp ứng các yêu cầu một Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật theo quy định hiện hành. Luận án cần chỉnh sửa theo ý kiến của các thành viên Hội đồng.

– Tóm tắt Luận án phản ánh trung thành nội dung chính của Luận án.

– Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu (có 7/7 thành viên có mặt bỏ phiếu tán thành, trong đó có 0/7 phiếu xuất sắc), Hội đồng nhất trí đề nghị Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công nhận học vị Tiến sĩ Kỹ thuật cho NCS Nguyễn Đức Hoàng.