Thông tin về thời gian, địa điểm bảo vệ cấp học viện của NCS Nguyễn Tiến Thành

434664808_940904917733871_5938645800939268558_n
HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ MÃ NGUỒN MỞ CHÂU Á-FOSSASIA SUMMIT 2024 SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
05/04/2024
436329485_7821245341227356_2934576897974578440_n
Thông báo mời viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế: “Những tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, ICTA2024”
15/04/2024

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :

NCS. Nguyễn Tiến Thành

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Đăng Minh và TS. Nguyễn Thùy Dung

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

“Quản trị tinh gọn tại một số bệnh viện công trên địa bàn thành phố Hà Nội”

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh               Mã số: 9.34.01.01

  Thời gian:  14 giờ 00, thứ 6, ngày 03 tháng 5 năm 2024

  Địa điểm:  Phòng Nghiên cứu sinh, tầng 1, nhà A2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở đào tạo Hà Đông, Km 10 đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội.