08/09/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện trực tuyến của NCS. Nguyễn Xuân Phi

THÔNG BÁO Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG […]
30/08/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện trực tuyến của NCS.Nguyễn Thị Hội

THÔNG BÁO Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện trực tuyến HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG […]
27/08/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện trực tuyến của NCS. Nguyễn Thị Thu Nga

THÔNG BÁO Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện trực tuyến HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG […]
10/08/2021
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Xuân Dũng

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN RÚT GỌN ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ […]
14/07/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Nguyễn Thị Hội

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Nguyễn Thị Hội dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]
12/07/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Nguyễn Thị Thu Nga

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Nguyễn Thị Thu Nga dưới sự hướng dẫn của […]
21/06/2021
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Thị Hội

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ  Tên đề tài luận án tiến sĩ: MÔ HÌNH HÀNH VI VÀ QUAN TÂM CỦA NGƯỜI DÙNG TRÊN […]
15/06/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Bùi Công Thành

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Bùi Công Thành dưới sự hướng dẫn của PGS.TS.  […]
15/06/2021
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Thị Thu Nga

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: GIẢI PHÁP TRUYỀN DẪN VÀ CHUYỂN TIẾP TÍN HIỆU QUANG DỰA […]
07/06/2021
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Ngô Thị Thu Trang

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Ngô Thị Thu Trang dưới sự hướng dẫn của […]