[LATS]Nghiên cứu sinh Lê Ngọc Hiếu bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Screenshot 2024-02-16 093950
[THÔNG BÁO] Học bổng toàn phần trao đổi ngắn hạn SEED của chính phủ Canada
19/02/2024
đăng ký thi tiếng anh đầu vào năm 2024 đợt 1
Thông báo chương trình Joint master program JAIST và ĐH Việt Nam
26/02/2024

Vào 9h00 ngày 24/02/2024, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Ngọc Hiếu về:

Đề tài: Hướng tiếp cận SWOT cho cân bằng tải trên điện toán đám mây

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

Mã số chuyên ngành: 9.48.01.04

Dưới sự hướng dẫn khoa học của: PGS.TS. Trần Công Hùng và TS. Lê Xuân Trường.

779b231f-5c26-434b-b51f-458022eeb7f9

Toàn cảnh buổi Bảo vệ của NCS Lê Ngọc Hiếu

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện gồm các thành viên: GS.TS. Phan Thị Tươi – Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Lê Nhật Thăng – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Ủy viên Thư ký; PGS.TS. Thoại Nam – Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh – Ủy viên-Phản biện 1; PGS.TS. Nguyễn Tuấn Đăng – Trường Đại học Sài Gòn – Ủy viên-Phản biện 2; PGS.TS. Trần Vĩnh Phước – Trường Đại học Thủ Dầu Một – Ủy viên-Phản biện 3; TS. Tân Hạnh – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông- Ủy viên; PGS.TS. Huỳnh Trung Hiếu – Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, Bộ Công thương – Ủy viên

Khách mời tham dự buổi bảo vệ còn có các nhà khoa học đến từ các trường đại học, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài Học viện, các bạn bè, đồng nghiệp và người thân của NCS.

Sau khi xem xét hồ sơ luận án, nghe NCS Lê Ngọc Hiếu trình bày luận án và trả lời các câu hỏi, Hội đồng đã thống nhất đánh giá:

  1. Đề tài Luận án phù hợp mã số chuyên ngành. Nội dung trình bày trong Luận án chưa thấy trùng lặp với các công trình của các tác giả khác.
  2. Luận án có ý nghĩa khoa học trong lĩnh vực Hệ thống thông tin và có ý nghĩa thực tiễn trong việc phát triển một số thuật toán nâng cao hiệu năng cân bằng tải trên điện toán đám mây.
  3. Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu hợp lý, phù hợp với đề tài Luận án.
  4. Các kết quả và đóng góp của luận án:
  • Đề xuất các thuật toán cân bằng tải theo hướng tiếp cận bên trong trên điện toán đám mây: MCCVA, APRTA, RCBA và ITA.
  • Đề xuất các thuật toán cân bằng tải theo hướng tiếp cận bên ngoài trên điện toán đám mây: PDOA và k-CTPA.
  1. NCS đã trả lời tương đối đầy đủ và thỏa đáng các câu hỏi do các thành viên Hội đồng và của các cán bộ khoa học không thuộc Hội đồng đặt ra.

f7f8ecb9-3744-45c8-825a-3ae9e331076f

NCS Lê Ngọc Hiếu chụp ảnh cùng Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện

Hội đồng Kết luận:

– Luận án của NCS Lê Ngọc Hiếu đáp ứng các yêu cầu một luận án tiến sĩ kỹ thuật theo quy định hiện hành. Luận án cần chỉnh sửa theo ý kiến của các thành viên Hội đồng và các nhà khoa học tham dự.

– Tóm tắt Luận án phản ánh trung thành nội dung chính của Luận án.

– Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu (có 7/7 thành viên có mặt bỏ phiếu tán thành, trong đó có 1/7 phiếu xuất sắc), Hội đồng nhất trí đề nghị Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công nhận học vị tiến sĩ kỹ thuật cho NCS Lê Ngọc Hiếu.

– Nghị quyết của Hội đồng đã được Chủ tịch Hội đồng đọc thông báo cho mọi người tham dự buổi bảo vệ biết và lấy biểu quyết với 7/7 thành viên của Hội đồng thông qua.