Quy định đào tạo Thạc sĩ năm 2015

thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Thị Chinh Lam
17/06/2022
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính năm 2021
30/06/2022
Show all

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Quy định tuyển sinh vào đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015. Chi tiết file đính kèm:

Quy định đào tạo Thạc sĩ năm 2015