Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022
02/06/2022
logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Thị Chinh Lam
17/06/2022
Show all

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Quy định tuyển sinh vào đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022. Chi tiết file đính kèm:

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022