12/07/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Nguyễn Thị Thu Nga

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Nguyễn Thị Thu Nga dưới sự hướng dẫn của […]
21/06/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Thị Hội

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ  Tên đề tài luận án tiến sĩ: MÔ HÌNH HÀNH VI VÀ QUAN TÂM CỦA NGƯỜI DÙNG TRÊN […]
15/06/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Bùi Công Thành

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Bùi Công Thành dưới sự hướng dẫn của PGS.TS.  […]
15/06/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Thị Thu Nga

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: GIẢI PHÁP TRUYỀN DẪN VÀ CHUYỂN TIẾP TÍN HIỆU QUANG DỰA […]
07/06/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Ngô Thị Thu Trang

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Ngô Thị Thu Trang dưới sự hướng dẫn của […]
01/06/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo Về việc Điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2021

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chưa thể tổ chức thi tuyển sinh […]
17/05/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Bùi Công Thành

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Phát triển một số mô hình phát hiện bất thường mạng […]
11/05/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Ngô Thị Thu Trang

Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU NĂNG HỆ THỐNG OFDM QUANG Chuyên ngành:            Kỹ thuật viễn thông Mã […]
14/04/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Đỗ Trung Anh

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Đỗ Trung Anh dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]
19/03/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2021 Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và […]