Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Nguyễn Thị Thu Nga

logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Thị Hội
21/06/2021
logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Nguyễn Thị Hội
14/07/2021
Show all
logo120

THÔNG BÁO

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :

NCS. Nguyễn Thị Thu Nga

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Đặng Thế Ngọc

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

 “Giải pháp truyền dẫn và chuyển tiếp tín hiệu quang dựa trên hạ tầng trên cao”

 Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông               Mã số: 9.52.02.08

 Thời gian:  14 giờ 00, thứ 4, ngày 08 tháng 9 năm 2021

 Địa điểm:  Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.