02/06/2022

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Quy định tuyển sinh vào đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022. Chi […]
31/05/2022
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Xuân Phi

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ:      Nâng cao hiệu năng cân bằng tải trên điện toán đám […]
23/05/2022
Thông báo kết quả trúng tuyển trình độ Thạc sĩ - Đợt 2, năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2022 Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và […]
23/05/2022
Thông báo kết quả trúng tuyển trình độ Thạc sĩ - Đợt 2, năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2022 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ được ban hành […]
06/05/2022
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Huỳnh Thanh Tâm

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Huỳnh Thanh Tâm dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]
15/04/2022
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Huỳnh Thanh Tâm

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nền tảng đảm bảo an toàn bảo mật dựa trên blockchain […]
27/01/2022
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Vũ Đức Hiệu

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Vũ Đức Hiệu dưới sự hướng dẫn của TS. […]
27/01/2022
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Huỳnh Cao Tuấn

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Huỳnh Cao Tuấn dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]
13/01/2022
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Vũ Đức Hiệu

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên […]
05/01/2022
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông báo về việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp trực tuyến

Khoa Đào tạo Sau Đại học thông báo tới các học viên lớp cao học khóa 2019 đợt 2 chuyên ngành Quản trị kinh doanh, […]