Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Bùi Công Thành

logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Thị Thu Nga
15/06/2021
logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Thị Hội
21/06/2021
Show all
logo120

THÔNG BÁO

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :

NCS. Bùi Công Thành

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS.  Hoàng Minh và PGS.TS. Nguyễn Quang Uy

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

 “Phát triển một số mô hình phát hiện bất thường mạng

dựa trên học sâu và tổng hợp dữ liệu”

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin               Mã số: 9.48.01.04

 Thời gian:  14 giờ 00, thứ ba, ngày  29  tháng  6  năm 2021

 Địa điểm:  Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.