Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Đỗ Trung Anh

logo120
Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021
19/03/2021
logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Ngô Thị Thu Trang
11/05/2021
Show all
logo120

THÔNG BÁO

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :

NCS. Đỗ Trung Anh

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Đặng Hoài Bắc

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

 “Nghiên cứu tối ưu hóa thông lượng và độ trễ trong mạng vô tuyến

hướng nội dung sử dụng kỹ thuật đệm dữ liệu”

 Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông               Mã số: 9.52.02.08

 Thời gian:  9 giờ 00, thứ 3, ngày 27 tháng 4 năm 2021

 Địa điểm:  Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.