07/07/2016
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS.CAO MINH THẮNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :NCS. CAO MINH THẮNG dưới sự hướng dẫn của GS.TS. Nguyễn Bình Sẽ […]
16/05/2016
logo120

Thông báo về việc tổ chức hội nghị khoa học nghiên cứu sinh năm 2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo về việc tổ chức hội nghị khoa học nghiên cứu sinh năm 2016 […]
26/04/2016
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS.NGUYỄN VĂN CHÍNH

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :NCS.NGUYỄN VĂN CHÍNH dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo […]
01/02/2016
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. PHẠM THỊ THÚY HIỀN

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :NCS. PHẠM THỊ THÚY HIỀN dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Bùi Trung […]
07/07/2015
logo120

QĐ Phe duyet danh sach trung tuyenr trinh do thac si dot 1 nam 2015

QĐ Phe duyet danh sach trung tuyenr trinh do thac si dot 1 nam 2015 File 1 7/7/2015
23/12/2014
logo120

Danh sách và thời khóa biểu đợt học 1 các lớp cao học khóa 2014 đợt 2

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng gửi đến các anh chị học viên các lớp cao học khóa 2014 đợt 2 […]
07/07/2014
logo120

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sỹ năm 2014

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sỹ năm 2014 Nội dung thông báo
13/06/2013
logo120

Thông báo kết quả chấm lại kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2013

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Kết quả chấm lại kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt […]
06/06/2013
logo120

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2013

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2013 như sau: Thông […]