24/05/2012

Kế hoạch ôn tập, thi tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012, Phòng  GV&CTSV thông báo kế hoạch ôn tập, thi tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính […]
24/05/2012

Kế hoạch ôn tập, thi làm ĐA/KLTN các lớp liên thông ĐHCQ khóa 2010-2012 (Đợt 1)

  Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012, Phòng  GV&CTSV thông báo kế hoạch ôn tập, thi tốt nghiệp các lớp Liên thông […]
25/04/2012

Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp của các lớp đại học chính quy khóa 2008-2013

Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo, thực tập tốt nghiệp, tốt nghiệp của các lớp Đại học hệ chính quy khóa 2008 […]
23/04/2012

Thông báo: Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2009 (C09)

Để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp của sinh viên các hệ, khóa đào tạo theo đúng quy trình của Học viện, phòng GV&CTSV đã […]
17/04/2012

Thông báo: Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp Liên thông chính quy khóa 2010 Đợt 1

Thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp của các lớp L10 đợt 1, Phòng  GV&CTSV thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập […]
13/04/2012

Thông báo tổ chức thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012

Phòng GV&CTSV thông báo: THÔNG BÁO V/v: Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012 Kính gửi: […]
07/04/2012

Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy khóa 2010 – 2012 (Đợt 1)

Phòng GV&CTSV thông báo THÔNG BÁO V/v: Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Liên thông Cao đẳng – Đại học chính […]
23/03/2012

Thông báo: Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy khóa 2008 -2011 đợt 2 (Cơ sở Hà Nội)

Căn cứ kế hoạch và tiến độ xét, cấp văn bằng tốt nghiệp của Học viện, phòng GV&CTSV thông báo về việc cấp Giấy chứng […]
14/03/2012

Đề cương thực tập của các lớp hệ Cao đẳng chính quy niên khóa 2009-2012

THÔNG BÁO V/v: Kế hoạch thực tập của các lớp hệ Cao đẳng chính quy niên khóa 2009-2012  Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ Cao […]
02/03/2012

Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012

THÔNG BÁO V/v: Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012   Kính gửi:        Sinh viên […]