02/03/2012

Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012

THÔNG BÁO V/v: Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012   Kính gửi:        Sinh viên […]
01/03/2012

Kế hoạch: Thực tập và làm tốt nghiệp các lớp chính quy năm 2012 tại Cơ sở Hà Nội

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012, Học viện thông báo Kế hoạch Thực tập, Thi và làm Đồ án-Khóa luận (ĐA-KL) tốt […]
27/02/2012

Thông báo: Cấp giấy CNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ cho sinh viên hệ ĐH chính quy D07

Căn cứ kế hoạch và tiến độ xét, cấp văn bằng tốt nghiệp của Học viện, phòng GV&CTSV thông báo về việc cấp Giấy chứng […]
18/05/2011

Thông báo phát bằng, trả hồ sơ HSSV đối với các lớp TCD05

Căn cứ công văn số 373/ĐT&KHCN ngày 13/5/2011 về việc thông báo đã có bằng tốt nghiệp hệ Đại học Vừa học vừa làm niên […]
26/04/2011

Quyết định, danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2011

(24/6/2011), Phòng GV&CTSV thông báo: – Quyết định, danh sách sinh viên các lớp D06TC (235 Sv) được công nhận tốt nghiệp – Quyết định, […]
14/04/2011

Thông báo về việc tổ chức trao, cấp bằng tốt nghiệp cho các lớp đại học khóa 2006 (22/4/2011)

Phòng GV&CTSV thông báo triệu tập sinh viên các lớp đại học hệ chính quy niên khóa 2006-2011 về làm thủ tục nhận bằng tốt […]
02/04/2011

Thông báo về tổ chức thực tập tốt nghiệp của các lớp khóa 2007 (update: 31/5/2011)

(27/5/2011), phòng GV&CTSV thông báo: – Danh sách phân nhóm thực tập (D07VT;   D07CN;   D07DT;   D07QT); – Mẫu phiếu đánh giá, xác nhận của Cơ […]
22/02/2011

Thông báo: cấp, hoàn trả: GCNTN tạm thời; Bảng điểm; Hồ sơ HSSV các lớp D06, C07

Căn cứ các quyết định số 51 và 59/QĐ-ĐT&KHCN, ngày 21/2/2011 của Học viện v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên […]
17/01/2011

Thông báo về việc cấp, trả bằng tốt nghiệp khóa C07 và sinh viên đã có QĐ tốt nghiệp năm 2010

Căn cứ các thông báo số 03/ĐT&KHCN, ngày 04/01/2011 và 31/ĐT&KHCN ngày 13/01/2011 của Học viện về việc đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng […]
17/10/2010

Quyết định, danh sách sinh viên cao đẳng khóa 2007 được công nhận tốt nghiệp.

(12/10/2010), phòng GV&CTSV thông báo: Quyết định và danh sách sinh viên các lớp cao đẳng khóa 2007 được công nhận tốt nghiệp Quyết định […]