06/04/2015

Thông báo: V/v xét điều kiện dự thi, làm Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2011–2015 ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán (Cơ sở đào tạo Hà Nộ

THÔNG BÁO Về việc xét điều kiện dự thi, làm Khóa luận  tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy […]
16/03/2015

Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2010

THÔNG BÁO Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2010 Căn cứ kế hoạch và thông […]
09/03/2015

Thông báo: Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp trong tháng 02/2015

THÔNG BÁO Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp trong tháng 02/2015 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh […]
09/03/2015

Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy, Liên thông lên đại học, Đại học từ xa.

THÔNG BÁO V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy, Liên thông lên đại học, Đại học từ xa.   […]
04/03/2015

Kế hoạch: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 03 năm 2015)

KẾ HOẠCH Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 03 năm 2015)              Thực hiện kế hoạch […]
28/01/2015

Thông báo: Về việc Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2012 (C12)

THÔNG BÁO Về việc Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2012 (Các […]
28/01/2015

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2010 (các lớp D10)

Phòng Giáo vụ thông báo: Kính gửi:   Sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2010 Căn cứ kết quả xét tốt nghiệp đối với […]
20/01/2015

Thông báo: Danh sách sinh viên D10 dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 01/2015

Phòng Giáo vụ thông báo:        Danh sách sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp khóa 2010 hệ ĐHCQ:            1. Danh […]
13/01/2015

Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đại học vừa làm vừa, Cao đẳng chính quy của Học viện

THÔNG BÁO V/v: Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy đại học vừa làm vừa, Cao đẳng chính quy của Học viện   Học […]
07/01/2015

Kế hoạch: Tổ chức thực tập và thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp (C12)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THỰC HIỆN KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP   Các lớp: Cao đẳng chính quy khóa 2012 – 2015 […]