Kế hoạch ôn tập, thi tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012

Kế hoạch ôn tập, thi làm ĐA/KLTN các lớp liên thông ĐHCQ khóa 2010-2012 (Đợt 1)
24/05/2012
Kế hoạch thi lần 1 học kỳ phụ đợt 1 năm học 2011-2012 các lớp CĐ-ĐH chính quy
24/05/2012

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012, Phòng  GV&CTSV thông báo kế hoạch ôn tập, thi tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012 như sau:

1. KẾ HOẠCH ÔN TẬP KIẾN THỨC, THI TỐT NGHIỆP

TT Nội dung công việc Thời gian, địa điểm Chủ trì, thực hiện
I Thi tốt nghiệp 3 môn (số lượng SV theo danh sách thực tế)
1. Xét duyệt danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp (lần 1) 11/06-15/06/2012 Phòng GV&CTSV, Hội đồng xét tốt nghiệp HV.
2. Sinh viên nhận kế hoạch; nghe phổ biến, hướng dẫn ôn tập theo đề cương. 11/06-17/06/2012 Khoa đào tạo 1, Phòng GV&CTSV, TT KT&ĐBCLGD
Công bố kế hoạch ôn thi, thi tốt nghiệp Trước 22/05/2012  
Công bố danh mục các môn thi theo quy định của Học viện Trước 22/05/2012 TT KT&ĐBCLGD, Khoa VT1, Khoa CNTT1, QTKD1
Sinh viên tập trung, nghe công bố danh sách dự thi, kế hoạch thi (hoặc xem trên Website) 16h00, thứ 2 (ngày 11/06/2012-HT A2 Phòng GV&CTSV
Khoa CB1, VT1, CNTT1, QTKD1 hướng dẫn ôn tập 3 môn thi theo đề cương (1 ngày/môn) 12/06-17/06/2012

 (Có TKB riêng)

Giảng viên Khoa VT1, CNTT1, QTKD1 và CB1.
2. Sinh viên tự ôn tập theo đề cương 18/06-22/07/2012 Sinh viên và Giảng viên
3. Xét duyệt danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp (lần 2) 09/07-15/07/2012 Phòng GV&CTSV, Hội đồng xét tốt nghiệp HV.
4. Sinh viên tập trung ôn thi, dự thi tốt nghiệp 16/07-22/07/2012 Khoa đào tạo 1, Phòng GV&CTSV, TT KT&ĐBCLGD
Hướng dẫn, trả lời thắc mắc, ôn tập kiến thức dự thi trên lớp 3 môn thi (1 ngày/môn). 16/07- 20/07/2012

(Có TKB riêng)

Giáo viên Khoa VT1, CNTT1, QTKD1 và CB1.
Sinh viên tập trung nhận lịch thi. Nghe phổ biến chung về quy chế thi. 16h00, thứ 6, ngày 20/07/2012 – HT A2 Trung tâm KT & ĐBCLGD
Thi tốt nghiệp: 3 môn 21/07-22/07/2012 Hội đồng thi
5. Chấm thi, công bố kết quả thi, xử lý phúc khảo (nếu có) 23/07-05/08/2012 Ban chấm thi, Trung tâm KT&ĐBCLGD
6. Cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa học, bảng điểm 06/08-30/08/2012 Phòng GV&CTSV
II. Thủ tục tốt nghiệp (cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm toàn khóa),  cấp bằng Tốt nghiệp. Tháng 09-12/2012

Tiểu ban xét tốt nghiệp, Hội đồng xét tốt nghiệp, Phòng GV&CTSV, Phòng ĐT&KHCN

 

2. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP:

– Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp theo Quyết định phê duyệt của Giám đốc Học viện trên cơ sở kết quả họp xét điều kiện dự thi của Hội đồng xét thi, tốt nghiệp của Học viện. Dự kiến xét lần 1: 11/06-15/06/2012; lần 2: 09/07-15/07/2012 (sinh viên không còn nợ môn trong chương trình đào tạo tính đến thời điểm xét điều kiện dự thi tốt nghiệp).

3. DANH MỤC MÔN THI:

TT Ngành Tên môn thi Ghi chú (nội dung kiến thức tổng hợp từ các môn)
1 Điện tử viễn thông Học phần cơ sở Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch, Cơ sở kỹ thuật thông tin quang, Kỹ thuật ghép kênh và Truyền dẫn vô tuyến số
Học phần chuyên môn Mạng viễn thông, và Thông tin di động
Học phần điều kiện NLCB của CN Mác-Lênin 1
2 Công nghệ thông tin Học phần cơ sở Ngôn ngữ lập trình C++
Học phần chuyên môn – Cấu trúc dữ liệu & giải thuật (Chuyên ngành CNPM)

– Cơ sở dữ liệu (Chuyên ngành HTTT)

Học phần điều kiện NLCB của CN Mác-Lênin 1
3 Quản trị kinh doanh Học phần cơ sở Kinh tế vi mô
Học phần chuyên môn Quản trị học, Quản trị sản xuất, Quản trị nhân lực
Học phần điều kiện NLCB của CN Mác-Lênin 2

4. LƯU Ý SINH VIÊN:

1. Sinh viên theo dõi lịch hướng dẫn ôn tập, đề cương các học phần thi trên websitehttp://www.ptit.edu.vn/giaovu (Phòng GV&CTSV công bố trong tuần 28/05-03/06/2012).

2. Bảng điểm các kỳ, danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp của các lớp sẽ được Phòng GV&CTSV cập nhật thường xuyên trên website sau khi có kết quả thực tập, học-thi lại, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp…

3. Phòng GV&CTSV thông báo và đề nghị các lớp chủ động trong việc triển khai kế hoạch ôn tập, thi tốt nghiệp nêu trên. Chi tiết đề nghị Ban cán sự các lớp liên hệ thầy Nguyễn Hải Nam – Phòng GV&CTSV (điện thoại: 0904332069).

Trân trọng thông báo.