Thông báo tổ chức thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012

Danh sách phân lớp chuyên ngành từ năm học 2012-2013 của các lớp D09QT; D09DT và C10CN (11/4/2012 )
11/04/2012
Thông báo: Tổ chức các lớp học lại trong học kỳ phụ năm học 2011-2012 (kỳ hè năm 2012)
16/04/2012
Phòng GV&CTSV thông báo:

THÔNG BÁO

V/v: Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012


Kính gửi:
       Sinh viên các lớp Cao đẳng chính quy Khóa 2009.

          Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012, Phòng  GV&CTSV thông báo kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012 như sau (File kèm):

                  – Danh sách nhóm thực tập tốt nghiệp C09CN (File kèm)
– Danh sách nhóm thực tập tốt nghiệp C09QT (File kèm)
– Danh sách nhóm thực tập tốt nghiệp C09VT (File kèm)
– Mẫu phiếu đánh giá thực tập cá nhân (File kèm)
– Mẫu phiếu đánh giá thực tập theo nhóm (File kèm)

Phòng GV&CTSV thông báo và đề nghị các lớp chủ động trong việc triển khai kế hoạch thực tập nêu trên. Chi tiết đề nghị Ban cán sự các lớp liên hệ thầy Nguyễn Hải Nam – Phòng GV&CTSV (điện thoại: 0904332069).

         Trân trọng thông báo.