Kế hoạch ôn tập, thi làm ĐA/KLTN các lớp liên thông ĐHCQ khóa 2010-2012 (Đợt 1)

Thông báo điều chỉnh lịch thi môn KN TLVBTV (D08); Nhập môn CNPM (D09); Lập trình hướng đối tượng (C10) (Cập nhật 24/05/2012)
22/05/2012
Kế hoạch ôn tập, thi tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012
24/05/2012

  Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012, Phòng  GV&CTSV thông báo kế hoạch ôn tập, thi tốt nghiệp các lớp Liên thông Đại học chính quy khóa 2010-2012 (Đợt 1) như sau:

1. KẾ HOẠCH ÔN TẬP KIẾN THỨC, THI TỐT NGHIỆP

TT Nội dung công việc Thời gian, địa điểm Chủ trì, thực hiện
I Thi tốt nghiệp 3 môn (số lượng SV theo danh sách thực tế)
1. Xét duyệt danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp (lần 1) 04/06-10/06/2012 Phòng GV&CTSV, Hội đồng xét tốt nghiệp HV.
2. Sinh viên nhận kế hoạch; nghe phổ biến, hướng dẫn ôn tập theo đề cương. 11/06-17/06/2012 Khoa đào tạo 1, Phòng GV&CTSV, TT KT&ĐBCLGD
Công bố kế hoạch ôn thi, thi tốt nghiệp Trước 22/05/2012  
Công bố danh mục các môn thi theo quy định của Học viện Trước 22/05/2012 TT KT&ĐBCLGD, Khoa VT1, Khoa CNTT1, QTKD1
Sinh viên tập trung, nghe công bố danh sách dự thi,  kế hoạch thi (hoặc xem trên Website) 16h00, thứ 2 (ngày 11/06/2012-HT A2 Phòng GV&CTSV
Khoa CB1, VT1, CNTT1, QTKD1 hướng dẫn ôn tập 3 môn thi theo đề cương (1 ngày/môn) 12/06-17/06/2012

 (Có TKB riêng)

Giảng viên Khoa VT1, CNTT1, QTKD1 và CB1.
2. Sinh viên tự ôn tập theo đề cương 18/06-22/07/2012 Sinh viên và Giảng viên
3. Xét duyệt danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp (lần 2) 09/07-15/07/2012 Phòng GV&CTSV, Hội đồng xét tốt nghiệp HV.
4. Sinh viên tập trung ôn thi, dự thi tốt nghiệp 16/07-22/07/2012 Khoa đào tạo 1, Phòng GV&CTSV, TT KT&ĐBCLGD
Hướng dẫn, trả lời thắc mắc, ôn tập kiến thức dự thi trên lớp 3 môn thi (1 ngày/môn). 16/07- 20/07/2012

(Có TKB riêng)

Giáo viên Khoa VT1, CNTT1, QTKD1 và CB1.
Sinh viên tập trung nhận lịch thi. Nghe phổ biến chung về quy chế thi. 16h00, thứ 6, ngày 20/07/2012 – HT A2 Trung tâm KT & ĐBCLGD
Thi tốt nghiệp: 3 môn 21/07-22/07/2012 Hội đồng thi
5. Chấm thi, công bố kết quả thi, xử lý phúc khảo (nếu có) 23/07-05/08/2012 Ban chấm thi, Trung tâm KT&ĐBCLGD
6. Cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa học, bảng điểm 06/08-30/08/2012 Phòng GV&CTSV
II Làm Đồ án tốt nghiệp (số lượng SV theo danh sách thực tế)
1. Xét duyệt danh sách đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp 04/06-10/06/2012 Phòng GV&CTSV, Hội đồng xét tốt nghiệp HV.
2. Đăng ký, phê duyệt đề tài ĐA/KLTN  11/06-24/06/2012 Khoa đào tạo 1, Các Viện nghiên cứu, Phòng GV&CTSV
Sinh viên đăng ký làm ĐA/KLTN Ngày 11/06/2012
Khoa/Viện phân công GVHD  12/06-17/06/2012
Sinh viên đăng ký, nhận phê duyệt đề cương đề tài ĐA/KLTN 18/06-22/06/2012
Phê duyệt danh sách giao đề tài ĐA/KLTN Trước 26/06/2012
3. Sinh viên làm đồ án theo đề cương được duyệt và yêu cầu của GVHD 23/06-24/08/2012 Các GVHD và sinh viên
Hạn nộp quyển hoàn thiện 20/08-24/08/2012 Sinh viên nộp quyển tại các Khoa / Viện
Gửi quyển và đọc phản biện 25/08-02/09/2012 Các Hội đồng chấm đồ án
4. Sinh viên tập trung bảo vệ đồ án 03/09-09/09/2012 Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD, các Hội đồng chấm đồ án
Sinh viên báo cáo, bảo vệ đồ án theo các tiểu ban và lịch bảo vệ 03/09-09/09/2012
5. Cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa học, bảng điểm 10/09-30/09/2012 Phòng GV&CTSV
III. Thủ tục tốt nghiệp (cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm toàn khóa),  cấp bằng Tốt nghiệp. Tháng 09-12/2012 Tiểu ban xét tốt nghiệp, Hội đồng xét tốt nghiệp, Phòng GV&CTSV, Phòng ĐT&KHCN

 

2. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP:

– Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp, làm ĐA/KLTN theo Quyết định phê duyệt của Giám đốc Học viện trên cơ sở kết quả họp xét điều kiện dự thi của Hội đồng xét thi, tốt nghiệp của Học viện. Dự kiến xét lần 1: 11/06-15/06/2012; lần 2: 09/07-15/07/2012 (sinh viên không còn nợ môn trong chương trình đào tạo tính đến thời điểm xét điều kiện dự thi tốt nghiệp).

– Sinh viên đủ điều kiện làm ĐA/KLTN (theo kết luận của Hội đồng) nếu không làm ĐA/KLTN có quyền làm đơn xin chuyển sang thi tốt nghiệp.

3. DANH MỤC MÔN THI:

TT Ngành Tên môn thi Ghi chú (nội dung kiến thức tổng hợp từ các môn)
1 Điện tử viễn thông Học phần cơ sở Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch, Cơ sở kỹ thuật thông tin quang, Kỹ thuật ghép kênh và Truyền dẫn vô tuyến số
Học phần chuyên môn Mạng viễn thông, Hệ thống chuyển mạch, mạng truyền tải quang và Thông tin di động
Học phần điều kiện (*) Triết học Mác-Lênin
2 Công nghệ thông tin Học phần cơ sở Ngôn ngữ lập trình C++
Học phần chuyên môn Phân tích và thiết kế HTTT, Nhập môn Công nghệ phần mềm, Lập trình hướng đối tượng và Phát triển phần mềm hướng đối tượng.
Học phần điều kiện (*) Triết học Mác-Lênin
3 Quản trị kinh doanh Học phần cơ sở Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô và Maketing căn bản
Học phần chuyên môn Quản trị chiến lược, Quản trị sản xuất, Quản trị nhân lực
Học phần điều kiện (*) NLCB của CN Mác-Lênin 2

(*) Sinh viên làm ĐA/KLTN phải dự thi Học phần điều kiện theo kế hoạch thi của các sinh viên dự thi tốt nghiệp.

4. LƯU Ý SINH VIÊN:

1. Sinh viên theo dõi lịch hướng dẫn ôn tập, đề cương các học phần thi trên websitehttp://www.ptit.edu.vn/giaovu (Phòng GV&CTSV công bố trong tuần 28/05-03/06/2012).

2. Bảng điểm các kỳ, danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp của các lớp sẽ được Phòng GV&CTSV cập nhật thường xuyên trên website sau khi có kết quả thực tập, học-thi lại, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp…

3. Phòng GV&CTSV thông báo và đề nghị các lớp chủ động trong việc triển khai kế hoạch ôn tập, thi tốt nghiệp nêu trên. Chi tiết đề nghị Ban cán sự các lớp liên hệ thầy Nguyễn Hồng Minh – Phòng GV&CTSV (điện thoại: 0912072240).

Trân trọng thông báo.