Thông báo: Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2009 (C09)

Thông báo: Thu học phí các lớp hệ liên thông CĐ- ĐH khóa 2010 đợt 2; khóa 2011 đợt 1, đợt 2 (lần cuối)
20/04/2012
Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp Cao đẳng – Đại học chính quy (Có điều chỉnh- Cập nhật 27/04/2012)
24/04/2012

Để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp của sinh viên các hệ, khóa đào tạo theo đúng quy trình của Học viện, phòng GV&CTSV đã tiến hành nhập thông tin cá nhân của sinh viên hệ Cao đẳng chính quy khóa 2009 – 2012 theo các lớp, đề nghị các sinh viên hệ Cao đẳng chính quy khóa 2009 (các lớp C09) thực hiện ngay các yêu cầu sau đây:

1. Rà soát kỹ các thông tin của cá nhân mình, nếu thấy sai lệch đề nghị phản ánh về phòng GV&CTSV  (Thầy Nam – 0904332069).

2. Những sinh viên chưa có thông tin về tốt nghiệp trong bằng tốt nghiệp THPT, hoặc thông tin về ngày, tháng năm, nơi sinh trong giấy khai sinh (ghi chú trong danh sách kèm theo) đề nghị nộp bổ sung ngay bằng tốt nghiệp THPT hoặc GKS.

3. Phòng GV&CTSV tiếp nhận, xử lý các thông tin đính chính, bổ sung của sinh viên muộn nhất đến ngày 30/6/2012. Sau thời điểm này, việc sai thông tin trong bằng tốt nghiệp, tốt nghiệp muộn so với khóa học do thiếu hoặc sai lệch thông tin, các cá nhân sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm.

    Trân trọng thông báo!  

23/4/2012