07/11/2023

Thông báo: Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy niên khóa 2019-2023 khối ngành Kinh tế, TT ĐPT – Đợt 2 năm 2023

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính […]
18/10/2023

Thông báo: V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10/2023.

Kính gửi:   Sinh viên hệ Đại học chính quy từ Khóa 2014 đến 2018 và 2019 khối kinh tế Căn cứ kết quả họp Hội […]
22/09/2023

Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, niên khóa 2019-2023 các ngành khối Kinh tế, Truyền thông Đa phương tiện

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 09/2023. Phòng Giáo […]
21/09/2023

Thông báo V/v: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 09/2023

– Căn cứ Quy chế đào tạo hệ Đại học chính quy của Học viện. – Căn cứ Kết quả học tập của sinh viên […]
15/09/2023

Thông báo V/v: Đăng ký thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp các ngành khối kỹ thuật khóa 2019

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, Phòng Giáo vụ thông báo về việc thực hiện khối kiến thức Tốt nghiệp cho sinh viên các […]
14/09/2023

Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp các lớp: D19 khối ngành kỹ thuật

Kính gửi:   Sinh viên các lớp các lớp: D19 khối ngành kỹ thuật Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên hệ […]
28/08/2023

Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp hệ cho sinh viên Hệ Đại học chính quy đợt tháng 07/2023

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học đợt tháng 07/2023 của Học viện. Phòng […]
23/08/2023

Thông báo: V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 08/2023.

Kính gửi: Sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2019 khối ngành kinh tế và truyền thông Căn cứ kết quả họp Hội đồng […]
27/07/2023

Thông báo: V/v: Xét tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2019-2023 khối ngành Kinh tế, Truyền thông đa phương tiện đợt tháng 08/2023

– Căn cứ Quy chế đào tạo hệ Đại học chính quy của Học viện. – Căn cứ Kết quả học tập của sinh viên […]
12/07/2023

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 07/2023.

Kính gửi: Sinh viên hệ Đại học chính quy từ Khóa 2014 đến 2018 Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của […]