24/02/2014

Thông báo v/v: Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp, Bảng điểm, trả hồ sơ HSSV

Kính gửi:    Sinh viên các lớp D09 và L11 đợt 2                     Căn cứ kế hoạch và tiến độ xét, cấp văn bằng […]
18/02/2014

Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ đại học từ xa – Đợt Tháng 2/2014

THÔNG BÁO V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ đại học từ xa – Đợt Tháng 2/2014 Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông thông […]
14/01/2014

Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp khóa liên thông CĐ-ĐH 2011 – đợt 1

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp khóa liên thông CĐ-ĐH 2011 – đợt 1   Căn cứ kế hoạch và […]
09/01/2014

Thông báo V/v: Tổ chức thực hiện khối kiến thức thực tập hệ liên thông CĐ – ĐH khóa 2012 ngành QTKD

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ – ĐH khóa […]
13/12/2013

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2010 – Đợt tháng 12.2013

THÔNG BÁO V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy – Đợt tháng 12.2013   Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông […]
05/12/2013

Thông báo kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ VHVL khóa 2009; hệ ĐHTX khóa 2009(5 năm); hệ ĐHTX khóa 2011 (2,5 năm)

THÔNG BÁO Kết luận của Tiểu ban thi & xét tốt nghiệp về việc xét điều kiện thi tốt nghiệp hệ VHVL khóa 2009, hệ […]
02/12/2013

Kế hoạch thực tập – thi tốt nghiệp các lớp liên thông CĐ – ĐH chính quy khóa 2012 (L12VT, L12CN)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP   Các lớp: Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy – Khóa 2012-2014 […]
02/12/2013

Kế hoạch thực tập – thi tốt nghiệp các lớp cao đẳng chính quy khóa 2011

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP   Các lớp: Cao đẳng chính quy – Khóa 2011-2014 (C11) Thực hiện Kế hoạch […]
02/12/2013

Kế hoạch thực tập – thi, làm KLTN các lớp đại học chính quy ngành kế toán khóa 2010-2014 (D10KT)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THI, LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP   Các lớp: Đại học chính quy ngành Kế toán niên khóa […]
26/11/2013

Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp môn Triết học hệ LT CĐ-ĐH CQ L11 đợt 2

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức hướng dẫn ôn tập, giải đáp thắc mắc thi tốt nghiệp môn Triết học cho hệ chính quy Liên thông […]