18/05/2011

Thông báo phát bằng, trả hồ sơ HSSV đối với các lớp TCD05

Căn cứ công văn số 373/ĐT&KHCN ngày 13/5/2011 về việc thông báo đã có bằng tốt nghiệp hệ Đại học Vừa học vừa làm niên […]
26/04/2011

Quyết định, danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2011

(24/6/2011), Phòng GV&CTSV thông báo: – Quyết định, danh sách sinh viên các lớp D06TC (235 Sv) được công nhận tốt nghiệp – Quyết định, […]
14/04/2011

Thông báo về việc tổ chức trao, cấp bằng tốt nghiệp cho các lớp đại học khóa 2006 (22/4/2011)

Phòng GV&CTSV thông báo triệu tập sinh viên các lớp đại học hệ chính quy niên khóa 2006-2011 về làm thủ tục nhận bằng tốt […]
02/04/2011

Thông báo về tổ chức thực tập tốt nghiệp của các lớp khóa 2007 (update: 31/5/2011)

(27/5/2011), phòng GV&CTSV thông báo: – Danh sách phân nhóm thực tập (D07VT;   D07CN;   D07DT;   D07QT); – Mẫu phiếu đánh giá, xác nhận của Cơ […]
22/02/2011

Thông báo: cấp, hoàn trả: GCNTN tạm thời; Bảng điểm; Hồ sơ HSSV các lớp D06, C07

Căn cứ các quyết định số 51 và 59/QĐ-ĐT&KHCN, ngày 21/2/2011 của Học viện v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên […]
17/01/2011

Thông báo về việc cấp, trả bằng tốt nghiệp khóa C07 và sinh viên đã có QĐ tốt nghiệp năm 2010

Căn cứ các thông báo số 03/ĐT&KHCN, ngày 04/01/2011 và 31/ĐT&KHCN ngày 13/01/2011 của Học viện về việc đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng […]
17/10/2010

Quyết định, danh sách sinh viên cao đẳng khóa 2007 được công nhận tốt nghiệp.

(12/10/2010), phòng GV&CTSV thông báo: Quyết định và danh sách sinh viên các lớp cao đẳng khóa 2007 được công nhận tốt nghiệp Quyết định […]
17/10/2010

Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp, GCNTN, Bảng điểm và trả hồ sơ HSSV các lớp (tháng 10/2010)

Căn cứ kế hoạch và tiến độ xét, cấp văn bằng tốt nghiệp của Học viện, phòng GV&CTSV thông báo tới các lớp sinh viên […]
07/06/2010

Danh sách sinh viên, giáo viên hướng dẫn, đề tài tốt nghiệp các lớp D05TC

Phòng GV&CTSV thông báo Khung kế hoạch tốt nghiệp, Kế hoạch ôn thi và Danh sách sinh viên, giáo viên hướng dẫn, tên đề tài […]
26/05/2010

Thông báo: xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho sinh viên các lớp cao đẳng khóa 2006 trở về trước

Số: 91/GV&CTSV. Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2010 THÔNG BÁO Về việc xét điều kiện dự thi tốt nghiệp đối với những sinh […]