12/09/2013

Kế hoạch thi/làm ĐATN các lớp hệ Liên thông ĐHCQ khóa 2011-2013 (đợt 2) ngành ĐTVT và CNTT

12/9/2013, Phòng GV&CTSV thông báo: Kế hoạch tổ chức thi, làm đồ án tốt nghiệp của các lớp hệ liên thông đại học khóa 2011 (đợt 2) […]
27/08/2013

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên cao đẳng ngành QTKD, ĐTVT khóa 2010; Sinh viên các lớp, các khóa trả nợ tốt nghiệp đợt tháng 08/2013

27/8/2013, Phòng Gv&CTSV thông báo Căn cứ kế hoạch và tiến độ xét, cấp văn bằng tốt nghiệp của Học viện, phòng GV&CTSV thông báo […]
22/08/2013

Kế hoạch tổ chức thực tập, thi TN các lớp L12QT1,2

22/8/2013, Phòng GV&CTSV thông báo: Căn cứ kế hoạch giảng dậy-học tập năm học 2013-2014; Căn cứ chương trình đào tạo các lớp hệ liên […]
20/08/2013

Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 9

29/7/2013, Phòng GV&CTSV thông báo Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014, Học viện thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đối với […]
30/07/2013

Thông báo: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên các lớp D08 và C09VT đã học, thi trả nợ tốt nghiệp

30/7/2013, phòng GV&CTSV thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập và hoàn trả hồ sơ HSSV […]
17/06/2013

Thời khóa biểu hướng dẫn ôn thi, giải đáp kiến thức dự thi tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng chính quy ngành CNTT niên khóa 2010-2013.

17/6/2013 Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp của hệ Cao đẳng chính quy ngành Công nghệ thông tin niên khoá 2010 – 2013 đã được […]
07/06/2013

Thông báo cấp GCNTNTT, BĐ và hoàn trả hồ sơ cho SV các lớp/khóa đợt thi trả nợ 3/2013

Thông báo số 95/TB-GV&CTSV, ngày 10/6/2013 của phòng Gv&CTSV: Kính gửi:    Sinh viên các khóa đã học, thi trả nợ tốt nghiệp đợt thi tháng […]
06/05/2013

Thông báo V/v: Tổ chức thực tập tốt nghiệp của các lớp đại học chính quy khóa 2009 và các lớp hệ liên thông khóa 2011 (đợt 2)

06/05/2013 Phòng GV&CTSV trân trọng thông báo: kế hoạch tổ chức thực tập tốt nghiệp của Học viện và hướng dẫn các lớp sinh viên D09 […]
27/12/2012

Thông báo: Cấp GCN tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm toàn khóa, cho sinh viên hệ chính quy liên thông CĐ-ĐH khóa 2009-2011 (đợt 2)

Căn cứ kế hoạch và tiến độ xét, cấp văn bằng tốt nghiệp của Học viện, phòng GV&CTSV thông báo về việc cấp Giấy chứng […]
01/11/2012

DSSV dự thi (bao gồm xét bổ sung), Lịch thi tốt nghiệp các lớp, hệ đào tạo tháng 11-12/2012

Ngày 19/11/2012, phòng Gv&CTSV thông báo: Căn cứ kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp tháng 11, 12 năm 2012 cho các hệ đào tạo […]