Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy khóa 2010 – 2012 (Đợt 1)

Lịch thi lần 2 học kỳ 3 các lớp liên thông chính quy L10CQ Đợt 1 (cập nhật 16/04/2012)
06/04/2012
Lịch thi Giáo dục quốc phòng Khóa 2011 học tại Học viện
11/04/2012

Phòng GV&CTSV thông báo

THÔNG BÁO

V/v: Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy khóa 2010 – 2012 (Đợt 1)

      Kính gửi:        Sinh viên các lớp Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy Khóa 2010 (Đợt 1).

         Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012, Phòng  GV&CTSV thông báo kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy khóa 2010 (Đợt 1) như sau (File kèm):

         1- Đề cương thực tập:

                 – Ngành Công nghệ thông tin  (File kèm)
– Ngành Quản trị kinh doanh  (File kèm)
– Ngành Điện tử viễn thông  (File kèm)
         2- Danh sách sinh viên về đơn vị hướng dẫn TTTN
– Khoa Công nghệ thông tin 1 (File kèm)
– Khoa Quản trị kinh doanh 1 (File kèm)
– Khoa Viễn thông 1 (File kèm)
– Viện Công nghệ thông tin và truyền thông CDIT (File kèm)
– Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện (File kèm)

         Phòng GV&CTSV thông báo và đề nghị các lớp chủ động trong việc triển khai kế hoạch thực tập nêu trên. Chi tiết đề nghị Ban cán sự các lớp liên hệ thầy Nguyễn Hồng Minh – Phòng GV&CTSV (điện thoại: 0912072240).

         Trân trọng ./.