Thông báo mẫu phiếu đánh giá thực tập tốt nghiệp tại cơ sở đối với các lớp ĐHCQ khóa 2008 (D08)

Thông báo: Thay đổi phòng thi đối với các lớp chất lượng cao và Multimedia (Cập nhật 18/06/2012)
15/06/2012
Thông báo: Danh sách sinh viên các lớp liên thông CĐ- ĐH chính quy khóa 2010 đợt 2 (Học kỳ 2 năm học 2011-2012) (18/6/2012 )
18/06/2012
 Căn cứ tiến độ thực tập tốt nghiệp tại cơ sở của sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2008 (các lớp D08), phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo mẫu phiếu nhận xét, đánh giá thực tập tốt nghiệp của sinh viên (theo nhóm, cá nhân) theo quy định của Học viện (file đính kèm) và hướng dẫn thực hiện như sau:        1. Nhóm trưởng các nhóm sinh viên (hoặc cá nhân sinh viên) download mẫu phiếu đánh giá thực tập tốt nghiệp, điền thông tin cá nhân của nhóm mình (của cá nhân sinh viên) trong phiếu, nộp cho cơ sở thực tập để cơ sở nhận nhận xét, đánh giá, chấm điểm cuối đợt thực tập cho nhóm (cá nhân).

2. Nhóm trưởng các nhóm sinh viên (hoặc cá nhân sinh viên) nộp phiếu đánh giá, nhận xét của cơ sở thực tập về phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên (thầy  Nguyễn Hải Nam – Phòng  GV& CTSV, ĐT: 0904332069) ngay trong tuần đầu thực tập chuyên sâu tại Học viện. Điểm thực tập tốt nghiệp của sinh viên chỉ được công nhận khi có kết quả nhận xét đánh giá này của cơ sở thực tập.

Đề nghị Ban cán sự các lớp theo dõi đôn đốc, các nhóm sinh viên, cá nhân sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng ./.