Thông báo: Cấp GCN tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm toàn khóa, cho sinh viên hệ chính quy liên thông CĐ-ĐH khóa 2009-2011 (đợt 2)

Kế hoạch giảng dạy, DS lớp, TKB học kỳ 2 năm học 2010-2011 của các lớp (CSHĐ)
11/12/2012
TKB HK 2 năm học:12- 13 (cập nhật TKB các lớp L12 và thông báo đăng ký học lại cùng L12, học GDQP tại Học viện)
04/01/2013
Căn cứ kế hoạch và tiến độ xét, cấp văn bằng tốt nghiệp của Học viện, phòng GV&CTSV thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm học tập cho các sinh viên hệ chính quy liên thông CĐ-ĐH khóa 2009-2011 (đợt 2) đã được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 7.2012 như sau:
1. Quyết định và danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp2. Từ ngày thứ ba (31/07/2012), phòng GV&CTSV sẽ cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm cá nhân toàn khóa cho sinh viên các lớp trên vào các ngày làm việc trong tuần hàng tuần tại bộ phận một cửa. Khi đến, sinh viên phải mang theo CMND và hoàn trả thẻ sinh viên đã được Học viện cấp.

Trân trọng!

Quyết định và danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp
27/7/2012