Thông báo V/v: Kế hoạch cấp bằng tốt nghiệp đợt 5 năm 2012

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2012-2013 các lớp CĐ-ĐH chính quy khóa 2012
26/10/2012
DSSV dự thi (bao gồm xét bổ sung), Lịch thi tốt nghiệp các lớp, hệ đào tạo tháng 11-12/2012
01/11/2012
Học viên CNBCVT thông báo Kế hoạch cấp bằng tốt nghiêp đợt 5 năm 2012 cho sinh viên đã được công nhân tốt nghiêp tháng 8, 9 10/2012 của Học viên.

Cụ thể:

+ Sinh viên các lớp CĐ-ĐH chính quy, VLVH, Bằng 2 và Liên thông khóa trước trả nợ

+ Sinh viên các lớp đại học VLVH khóa 2007

+ Sinh viên các lớp Liên thông CĐ-ĐH khóa 2010 (đợt 1)

+ Sinh viên các lớp Đại học bằng 2 khóa 2009

+ Sinh viên các lớp Cao đẳng liên thông từ THCN khóa 2010

Kế hoạch chi tiết (File đính kèm)

Trân trọng thông báo