Thông báo: kế hoạch tốt nghiệp của sinh viên các lớp liên thông khóa 2009 và các sinh viên khóa trước thi trả nợ TN

Thông báo: Danh sách sinh viên các lớp liên thông CĐ- ĐH chính quy khóa 2010 đợt 2 (Học kỳ 2 năm học 2011-2012) (18/6/2012 )
18/06/2012
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 các lớp L11(đợt 1)
20/06/2012
Show all
Thực hiện kế hoạch năm học 2011-2012 đối với các lớp liên thông khóa 2009 (H09), trong tháng 3 (24-25/3) và tháng 5/2012 (03-07/5) Học viện đã tổ chức thi và bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp cho 780 sinh viên H09 đợt 2 và trên 100 sinh viên H09 đợt 1 và các khóa trước thi lại tốt nghiệp.  Để sinh viên nắm rõ kế hoạch tốt nghiệp có liên quan, phòng GV&CTSV thông báo thời gian, lịch trình còn lại của kế hoạch tốt nghiệp các lớp này như sau:
1. Đối với các lớp H09 – đợt 2 (H09QT2,3; H09CN7-12; H09VT7-12):

        a) Thủ tục xét, công nhận tốt nghiệp: từ tuần 25 ¸27/2012 (18/6-04/7/2012). Kết quả xét tốt nghiệp (cấp Cơ sở và cấp Học viện) sẽ được phòng GV&CTSV thông báo trên website.

        b) Cấp trả Bảng điểm, GCN, hồ sơ HSSV: mời sinh viên liên hệ tại bộ phận “một cửa”:

        – Từ 25/6 tới trước khi có quyết định công nhận tốt nghiệp, Học viện sẽ cấp, trả: Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo và bảng điểm học tập cho tất cả những sinh viên có đủ điều kiện tốt nghiệp.

        – Sau 3 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp, Học viện sẽ thu hồi thẻ sinh viên và cấp, trả: Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Bảng điểm toàn khóa.

        c) Bằng tốt nghiệp: Dự kiến trong tháng 8 hoặc đầu tháng 9/2012. Việc phát, trả bằng sẽ có thông báo riêng.

2. Đối với trên 100 sinh viên H09 – đợt 1, H08 đã thi trả nợ tốt nghiệp: Việc xét tốt nghiệp, cấp trả bảng điểm, giấy chứng nhận, hồ sơ HSSV được thực hiện chậm hơn sau 2 tuần so với các lớp H09 đợt 2 ở trên. Bằng tốt nghiệp sẽ được cấp, trả cùng đợt với các lớp H09 đợt 2.

3. Phòng GV&CTSV cũng lưu ý tới những sinh viên các lớp H08, H09 còn nợ môn, chưa thi tốt nghiệp cần chủ động theo dõi lịch học, lịch thi của các lớp liên thông khóa 2010 và 2011 để đăng ký học, thi trả nợ tốt nghiệp theo đúng quy chế đào tạo.

        Trong thời gian qua, do phòng GV&CTSV tiếp nhận chuyển tiếp việc quản lý các lớp liên thông từ Trung tâm Đào tạo ĐHM, nên việc xét tốt nghiệp và các thủ tục liên quan có sự chậm trễ hơn so với kế hoạch chung, phòng GV&CTSV rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của sinh viên các lớp về việc này. Mọi thắc mắc, kiến nghị xin phản ánh, liên hệ trực tiếp với Trưởng phòng GV&CTSV (Ông Đào Quang Chiểu: điện thoại 091.2038221; email: chieudq@ptit.edu.vn).

Trân trọng!.

18/6/2012