DSSV dự thi (bao gồm xét bổ sung), Lịch thi tốt nghiệp các lớp, hệ đào tạo tháng 11-12/2012

Thông báo V/v: Kế hoạch cấp bằng tốt nghiệp đợt 5 năm 2012
01/11/2012
DSSV được khen thưởng, cấp HBKKHT học kỳ 2 năm học 2011-2012 (22/11/2012)
02/11/2012
Ngày 19/11/2012, phòng Gv&CTSV thông báo:
Căn cứ kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp tháng 11, 12 năm 2012 cho các hệ đào tạo tại  Học viện; Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên các hệ chính quy Đại học khóa 2008 (các lớp D08), chính quy liên thông CĐ-ĐH khóa 2010 đợt 2 (các lớp L10 đợt 2) và đơn đề nghị xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, đơn xin thi lại của sinh viên hệ chính quy ĐH, CĐ, LT các khóa trước; Sau khi rà soát, đối chiếu và xử lý thông tin phòng GV&CTSV thông báo danh sách sinhviên hệ chính quy (dự kiến) đủ điều kiện tham dự kỳ thi tốt nghiệp của Học viện đợt tháng 11, 12 năm 2012 như sau:

– Danh sách sinh viên hệ CĐ; ĐH: hệ đại học thi ngày 23-25/11/2012 (File kèm)

– Danh sách sinh viên hệ liên thông, bằng 2: thi ngày 30/11-02/12 (bao gồm cả hệ CĐ chính quy): File kèm

– Danh sách 13 sinh viên D08 nợ học phí không được dự thi tốt nghiệp (File kèm)

Các thắc mắc của sinh viên trong đợt thi tốt nghiệp sắp tới đề nghị liên hệ xử lý trước ngày thứ hai (19.11.2012). Thông tin chi tiết xin liên hệ phòng GV&CTSV: Cô Chu Phương Hiền hoặc Thầy Nguyễn Hải Nam  (ĐT: 04.38.547.797)
Trân trọng!

—————————-

Ngày 08/11/2012

Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo Lịch thi tốt nghiêp các lớp, hê đào tạo tháng 11-12/2012 tại cơ sở đào tạo Hà Đông (File kèm theo). Bao gồm lịch thi tốt nghiêp các lớp, hê:
+ Đại học chính quy khóa 2008-2012;

+ Đại học, Cao đẳng chính quy các khóa trước thi lại;

+ Đại học từ xa khóa 2007-2012;

+ Liên thông VLVH, TC-CĐ;

+ Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2010-2012 (đợt 2);

+ Hê liên thông các khóa trước thi lại;

Trân trọng thông báo
———————————————————————–

Ngày 01/11/2012

Thực hiên kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013, Học viên thông báo kế hoạch thi tốt nghiêp đối với sinh viên các hình thức đào tạo chính quy, vừa làm vừa học và đào tạo từ xa cụ thể:

+ Sinh viên hê Đại học chính quy khóa 2008-2012: 882 sinh viên.

+ Sinh viên hê Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2010-2012 (đợt 2): 1396 sinh viên.

+ Sinh viên hê Đại học từ xa khóa 2007-2012: 363 sinh viên.

+ Sinh viên hê Liên thông CĐ-ĐH VLVH ngành QTKD : 17 sinh viên.

+ Sinh viên thuôc các khóa trước chưa được thi tốt nghiêp.

Kế hoạch thi cụ thể, sinh viên tham khảo tại (File kèm theo).

Trân trọng thông báo