Thông báo: Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2008 (D08)

Thông báo: Cấp GCN tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm toàn khóa, trả hồ sơ sinh viên hệ chính quy ĐH khóa 2007, CĐ khóa 2008 và sinh viên các khóa trước được công nhận tốt nghiệp đợt T6.2012 (Cơ sở Hà Nội)
13/06/2012
Thông báo: Thay đổi phòng thi đối với các lớp chất lượng cao và Multimedia (Cập nhật 18/06/2012)
15/06/2012
Show all

Để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp của sinh viên các hệ, khóa đào tạo theo đúng quy trình của Học viện, phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên (GV&CTSV) đã tiến hành kiểm tra, nhập thông tin cá nhân của sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2008 – 2013 theo các lớp (file danh sách kèm theo). Phòng GV&CTSV đề nghị Ban cán sự (BCS), sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2008 (các lớp D08) thực hiện ngay các yêu cầu sau đây:

1.      BCS các lớp có trách nhiệm thông báo cho các sinh viên lớp mình để kiểm tra, rà soát kỹ các thông tin của cá nhân, tập hợp các thông tin sai lệch (nếu có) và phản ánh về phòng GV&CTSV  (Thầy Nam – DĐ: 0904332069; Email: hainamng@yahoo.com ).

2.       Những sinh viên chưa có thông tin về tốt nghiệp trong bằng tốt nghiệp THPT, hoặc thông tin về ngày, tháng năm, nơi sinh trong giấy khai sinh (ghi chú trong danh sách kèm theo) đề nghị nộp bổ sung ngay bằng tốt nghiệp THPT hoặc GKS cho BCS lớp để tập hợp nộp về phòng GV&CTSV.

3.      Phòng GV&CTSV tiếp nhận, xử lý các thông tin đính chính, bổ sung của sinh viên muộn nhất đến hết ngày 10/8/2012. Sau thời điểm này, việc sai thông tin trong bằng tốt nghiệp, tốt nghiệp muộn so với khóa học do thiếu hoặc sai lệch thông tin, các cá nhân sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trân trọng thông báo!

14/6/2012