Thông báo: Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy khóa 2010 – 2012 (Đợt 2)

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 3 các lớp L10CQ đợt 2 (Tại ĐH Bách khoa và CĐ Phát thanh – truyền hình)
20/07/2012
Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 4 các lớp Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy khóa 2010-2012 (đợt 2)
30/07/2012
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012, Phòng  GV&CTSV thông báo kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy khóa 2010 (Đợt 2) như sau:

1.    Khung kế hoạch thực tập

TT Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Đơn vị phụ trách
1 Thực tập tốt nghiệp (4 tuần)    
Xây dựng, sửa đổi, ban hành Khung đề cương thực tập tốt nghiệp gửi Phòng GV&CTSV, công bố website. 16/07-29/07/2012 Các Khoa VT1, CNTT1, QTKD1.
Liên hệ, lập danh sách các đơn vị tiếp nhận SV thực tập chuyển cho Khoa/Viện để tổ chức cho SV đăng ký. 16/07-22/07/2012 Phòng GV&CTSV.
Tổ chức cho SV đăng ký thực tập (BCS các lớp tổ chức cho SV đăng ký, tập hợp( theo Mẫu số 1) sau đó nộp lại cho Văn phòng Khoa/Viện) (*). 23/07-29/07/2012 Các Khoa/Viện, GVCN BCS các lớp/Phòng GV&CTSV.
Lập, phân công, phê duyệt danh sách giảng viên/cán bộ phụ trách, hướng dẫn sinh viên thực tập theo các nhóm. 30/07-05/08/2012 Các Khoa/Viện
Ban hành, gửi danh sách các nhóm sinh viên đi thực tập với đầy đủ thông tin đến các cơ sở thực tập, Khoa/Viện, giáo viên phụ trách, sinh viên và công bố trên website. 06/08-10/08/2012 Phòng GV&CTSV.
Chuẩn bị các ấn phẩm liên quan, chuẩn bị cho SV đi thực tập tại các cơ sở 06/08-10/08/2012 Phòng GV&CTSV.
Sinh viên tập trung nghe phổ biến quy định của Học viện về đợt  đi thực tập và nhận ấn phẩm. 15h30 chiều Thứ Sáu (10/08), HT A2 Phòng GV&CTSV/Các Khoa/Viện
Xây dựng, phê duyệt đề cương thực tập; Thực tập theo nội dung, đề cương được phân công; Hướng dẫn, theo dõi, quản lý sinh viên thực tập tại các đơn vị cơ sở. 13/08 -09/09/2012 CBHD, GV phụ trách, Phòng GV&CTSV.
Viết báo cáo, bảo vệ thực tập tốt nghiệp, nộp nhận xét thực tập theo nhóm, lớp về Văn phòng Khoa/Viện. Nộp báo cáo trước 11/09/2012 Các khoa, phòng GV&CTSV, sinh viên.
Tổ chức chấm báo cáo, gửi điểm thực tập về Phòng GV&CTSV để chuẩn bị xét điều kiện dự thi tốt nghiệp. 10/09-16/09/2012 Các Khoa/Viện.
2 Thi/Làm khoá luận tốt nghiệp Tháng 09-12/2012 (Sẽ có kế hoạch riêng)
Xét điều kiện thi /làm ĐA-KL tốt nghiệp 17/09-23/09/2012
Hướng dẫn ôn thi, ôn thi / làm ĐA-KL tốt nghiệp 24/09-30/09/2012
Thi / Bảo vệ ĐA-KL tốt nghiệp Tháng 11-12/2012
3 Thủ tục tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp Tháng 12/2012-02/2013  

(*) Trường hợp các sinh viên tự liên hệ cơ sở thực tập phải đảm bảo có giấy tiếp nhận của đơn vị thực tập (Mẫu số 2) với đầy đủ thông tin theo đúng quy định nộp về Văn phòng Khoa/Viện cùng với bản đăng ký thực tập của lớp.

2.    Danh sách Đơn vị hướng dẫn TTTN

TT Tên lớp Đơn vị HDTTTN Thông tin liên hệ
1 L10CQVT02-BL10CQVT03-BL10CQVT04-BL10CQVT10-BL10CQVT11-B Khoa Viễn thông 1 Cô Nguyễn Phương Dung – điện thoại: 0902290808, (Văn phòng khoa VT1: tầng 10- Nhà A2)
2 L10CQVT05-BL10CQVT06-BL10CQVT07-BL10CQVT08-BL10CQVT12-B Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện Cô Đặng Thu Hà – điện thoại: 0904118828, (Viện KHKTBĐ, số 122-Hoàng Quốc Việt-Cầu Giấy-Hà nội)
3 L10CQCN03-BL10CQCN07-BL10CQCN09-BL10CQCN10-B Khoa CNTT1 Cô Đặng Thị Ngọc Phương – điện thoại: 0917966896, (Văn phòng khoa CNTT1: tầng 9 -Nhà A2)
4 L10CQCN04-BL10CQCN05-BL10CQCN06-B Viện CNTT & Truyền thông CDiT Thầy Nguyễn Văn Chương – điện thoại: 0913554551; (Viện CNTT&TT: tầng 3-Nhà A1)
5 L10CQQT02-B (32SV) Khoa QTKD1 Cô Ngô Thị Lê Vân – điện thoại: 0912427310; (Văn phòng khoa QTKD1: tầng 9 – Nhà A2)
6 L10CQQT02-B (30SV) Viện Kinh tế Bưu điện Cô Phan Kim Anh – điện thoại: 0913017766 (Viện KTBĐ: tầng 5 – nhà A1)

        Phòng GV&CTSV thông báo và đề nghị các lớp chủ động trong việc triển khai kế hoạch thực tập nêu trên. Chi tiết đề nghị Ban cán sự các lớp liên hệ thầy Nguyễn Hồng Minh – Phòng GV&CTSV (điện thoại: 0912072240).

Trân trọng ./.

Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy khóa 2010 – 2012 (Đợt 2)
Đề cương thực tập tốt nghiệp các lớp L10 đợt 2
Mẫu số 1- Đơn đăng ký TTTN cá nhân
Mẫu số 2- Tổng hợp đăng ký TTTN theo lớp