Thông báo: Cấp GCN tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm toàn khóa, trả hồ sơ sinh viên hệ chính quy ĐH khóa 2007, CĐ khóa 2008 và sinh viên các khóa trước được công nhận tốt nghiệp đợt T6.2012 (Cơ sở Hà Nội)

Bảng điểm thi lần 2 học kỳ 2 các lớp C09, lần 2 học kỳ 4 lớp L10CQCN02 năm học 2011 – 2012
13/06/2012
Thông báo: Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2008 (D08)
14/06/2012

Căn cứ kế hoạch và tiến độ xét, cấp văn bằng tốt nghiệp của Học viện, phòng GV&CTSV thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm học tập và hoàn trả hồ sơ HSSV cho các sinh viên hệ chính quy ĐH khóa 2007, CĐ khóa 2008 và các khóa trước đã được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6.2012 như sau:

        1. Quyết định và danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp (kèm theo):

        2. Từ ngày thứ hai (18/06/2012), phòng GV&CTSV sẽ cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm cá nhân toàn khóa và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên các lớp trên vào các ngày thứ 3thứ 5 hàng tuần tại bộ phận một cửa. Khi đến, sinh viên phải mang theo CMND và hoàn trả thẻ sinh viên đã được Học viện cấp.

Trân trọng!