Thông báo V/v: Kế hoạch tập trung làm thủ tục dự thi và phổ biến quy chế thi tốt nghiệp cho hệ liên thông chính quy dự thi đợt tháng 12.2012 (Cơ sở Hà Nội)

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 4 các lớp Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy khóa 2010-2012 (đợt 2)
30/07/2012
Thông báo lịch thi lần 2 các lớp Bổ sung kiến thức (Khóa 2012)
14/08/2012
Căn cứ kế hoạch sử dụng hội trường của Học viện, phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo lịch tập trung làm thủ tục dự thi và học quy chế thi thi tốt nghiệp của hệ liên thông chính quy đợt tháng 11, 12.2012có thay đổi cụ thể như sau:

1.      Địa điểm tập trung: Hội trường A1 cơ sở đào tạo Hà Đông

2.      Thời gian: Chiều thứ 6 (30-11-2012)

+ Từ 3h00 – 3h30:  Sinh viên các lớp L10CN3-L10CN7 và L10QT2

+ Từ 3h30 – 4h00:  Sinh viên các lớp L10CN8-L10CN10 và L10VT2-L10VT4

+ Từ 4h00 – 4h30:  Sinh viên các lớp L10VT5-L10VT12

3.      Danh sách phòng thi dự kiến: (file kèm theo)

Đề nghị Ban cán sự các lớp sinh viên, các sinh viên phổ biến, thông báo kịp thời đến các bạn sinh viên của lớp mình để kỳ thi tốt nghiệp diễn ra thành công tốt đẹp.

Các thắc mắc của sinh viên liên hệ phòng GV&CTSV: Cô Chu Phương Hiền hoặc Thầy Nguyễn Hải Nam  (ĐT: 04.38.547.797)

Trân trọng!

———————————————————————————
08/08/2012

 Thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp của các lớp Liên thông Cao đẳng- Đại học chính quy khóa 2010 đợt 2 (L10–đợt 2), Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên (PGV&CTSV) thông báo danh sách Giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp cho Sinh viên của các lớp cụ thể như sau:

Phòng GV&CTSV thông báo và đề nghị mỗi sinh viên chủ động liên hệ với Giảng viên hướng dẫn để thực hiện nội dung Thực tập tốt nghiệp theo kế hoạch, mọi thắc mắc đề nghị Ban cán sự các lớp, Sinh viên liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm lớp. hoặc Thầy Nguyễn Hải Nam – PGV&CTSV (Điện thoại 0904.332.069) để được giải đáp ./.

Trân trọng thông báo./.

Đơn đề nghị điều chỉnh, thay đổi đề tài tốt nghiệp
Thông báo giảng viên hướng dẫn TTTN L10 đợt 2
Phụ lịch giảng viên hướng dẫn TTTN L10 đợt 2