12/11/2013

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014 (Điều chỉnh phòng học các lớp tại 404-A3) (12/11/2013 )

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014 (Điều chỉnh phòng học các lớp tại 404-A3) 10/11/2013, Phòng GV&CTSV thông báo:       […]
14/06/2013

Thông báo Lịch hướng dẫn và đăng ký môn học kỳ 1 (13-14) của các lớp khóa 2012 (14/6/2013 )

Thông báo Lịch hướng dẫn và đăng ký môn học kỳ 1 (13-14) của các lớp khóa 2012 14/6/2013, phòng GV&CTSV thông báo:   – […]
04/01/2013

TKB HK 2 năm học:12- 13 (cập nhật TKB các lớp L12 và thông báo đăng ký học lại cùng L12, học GDQP tại Học viện)

TKB HK 2 năm học:12- 13 (cập nhật TKB các lớp L12 và thông báo đăng ký học lại cùng L12, học GDQP tại Học […]
11/12/2012

Kế hoạch giảng dạy, DS lớp, TKB học kỳ 2 năm học 2010-2011 của các lớp (CSHĐ)

(ngày 24/01/2011), phòng GV&CTSV thông báo về Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2; Lịch học lại đợt 1; Danh sách các lớp sinh viên […]
22/11/2012

Thông báo: Danh sách lớp và Thời khóa biểu kỳ 1 năm học 2012-2013 các lớp sinh viên hệ liên thông khóa 2012

Ngày 26/11/2012 Phòng GV&CTSV thông báo danh sách sinh viên (tạm thời) các lớp Liên thông khóa 2012. Trân trọng thông báo ———————————————————— Ngày 21/11/2012 […]
15/08/2012

Thời khóa biểu môn học Giáo dục thể chất của các lớp đại học khóa 2010,2011 và cao đẳng 2011

Phòng giáo vụ &công tác sinh viên thông báo thời khóa biểu môn Giáo dục thể chất của các lớp đại học khóa 2010, 2011 […]
14/08/2012

Thời khóa biểu môn thực hành cơ sở các lớp D09DT1,2 và D09VT3,4,5

Phòng giáo vụ và công tác sinh viên thông báo thời khóa biểu môn Thực hành cơ sở của các lớp đại học chính quy […]
26/06/2012

Thông báo: Thời khóa biểu các lớp học lại, lớp riêng hè năm học 2011-2012 (Thêm môn học – Cập nhật 20/06/2012) (26/6/2012 )

Thông báo: Thời khóa biểu các lớp học lại, lớp riêng hè năm học 2011-2012 (Thêm môn học – Cập nhật 20/06/2012) Phòng Giáo vụ […]
08/06/2012

Thông báo: Bố trí học lại đối với các sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ-ĐH (8/6/2012 )

Thông báo: Bố trí học lại đối với các sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ-ĐH      Ngày 07/06/2012, Phòng GV&CTSV nhận được […]
05/06/2012

Thông báo: Thời khóa biểu và danh sách các lớp học hè năm học 2011-2012 (Cập nhật Danh sách 02/07/2012)

Căn cứ Kế hoạch tổ chức học lại các lớp chính quy năm 2011-2012 của Học viện (số: 116/GV&CTSV ngày 01/03/2012); Trên cơ sở đăng […]