Thông báo: Danh sách lớp và Thời khóa biểu kỳ 1 năm học 2012-2013 các lớp sinh viên hệ liên thông khóa 2012

DSSV được khen thưởng, cấp HBKKHT học kỳ 2 năm học 2011-2012 (22/11/2012)
02/11/2012
Thông báo V/v: Chương trình cấp học bổng cho sinh viên năm 4-5 ngành CNTT năm học 2012-2013
26/11/2012
Show all
Ngày 26/11/2012

Phòng GV&CTSV thông báo danh sách sinh viên (tạm thời) các lớp Liên thông khóa 2012.
Trân trọng thông báo
————————————————————
Ngày 21/11/2012

Phòng GV&CTSV thông báo thời khóa biểu kỳ 1 năm học 2012-2013 các lớp sinh viên hê Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2012.

Trân trọng thông báo

Chi tiết xem file đính kèm