28/08/2014

Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch giảng dạy và học tập, danh sách lớp môn học học kỳ 1 năm học 2014-2015 (28/8/2014 )

Ngày 28/08/2014 THÔNG BÁO V/v: Công bố danh sách sinh viên lớp môn học của các khóa 11, 12, 13  học kỳ I năm học […]
01/07/2014

Thông báo V/v: Ban hành lịch giảng dạy , lịch thi và danh sách chính thức kỳ phụ năm học 2013-2014 (1/7/2014 )

Ngày 07/08/2014: Phòng Giáo vụ thông báo: Cập nhật Lịch thi học kỳ phụ năm học 2013 2014 (bổ sung môn học Hệ điều hành […]
27/04/2014

Lịch học môn “Kỹ năng thuyết trình” của các lớp Đại học khóa 2010 (học từ 04/5/2011)

(27/4/2011), phòng GV&CTSV thông báo lịch học bổ sung môn ” Kỹ năng thuyết trình” đối với các lớp đại học khóa 2010 (trừ 2 […]
20/03/2014

Thông báo V/v: Ban hành lịch giảng dạy- học tập các lớp riêng học kỳ II năm học 2013-2014 (20/3/2014 )

Thông báo V/v: Ban hành lịch giảng dạy- học tập các lớp riêng học kỳ II năm học 2013-2014 THÔNG BÁO V/v: Ban hành lịch […]
18/02/2014

Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký học lớp riêng học kỳ II năm học 2013-2014 (18/2/2014 )

Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký học lớp riêng học kỳ II năm học 2013-2014 THÔNG BÁO V/v: Tổ chức đăng ký học lớp […]
14/01/2014

Thông báo: Danh sách lớp học phần – Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2013-2014 (14/1/2014 )

Ngày 10/02/2014 Phòng Giáo vụ: Thông báo danh sách các lớp học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014 của sinh viên hệ Liên thông […]
07/01/2014

Thông báo: V/v Đăng ký, hiệu chỉnh đăng ký lớp học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014 (7/1/2014 )

THÔNG BÁO V/v: Đăng ký, hiệu chỉnh đăng ký lớp học phần học kỳ II năm học 2013-2014 Kính gửi:     Các lớp sinh viên  ĐH, […]
02/01/2014

Thông báo: danh sách sinh viên học ghép học kỳ 2 năm học 2013-2014 (2/1/2014 )

Thông báo: danh sách sinh viên học ghép học kỳ 2 năm học 2013-2014 THÔNG BÁO V/v: Tổ chức học ghép học kỳ 2 năm […]
25/12/2013

Thông báo: Lịch thực hành chuyên sâu (Học kỳ 2 năm học 2013-2014) (25/12/2013 )

Thông báo: Lịch thực hành chuyên sâu (Học kỳ 2 năm học 2013-2014) Trung tâm Đào tạo Đại học Mở thông báo lịch thực hành […]
10/12/2013

Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký học lại, học hai văn bằng trong học kỳ II năm học 2013-2014 (10/12/2013 )

Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký học lại, học hai văn bằng trong học kỳ II năm học 2013-2014 THÔNG BÁO V/v: Tổ chức […]