29/05/2012

Thời khóa biểu học kỳ 4 của các lớp Liên thông CĐ-ĐH CQ ngành CNTT và ĐTVT đợt 2/ 2010

Phòng GV&CTSV thông báo: THỜI KHÓA BIỂU học kỳ 4 của các lớp liên thông cao đẳng lên đại học chính quy ngành CNTT và […]
16/04/2012

Thông báo: Tổ chức các lớp học lại trong học kỳ phụ năm học 2011-2012 (kỳ hè năm 2012)

Căn cứ kế hoạch tổ chức học lại năm học 2011-2012 của Học viện (kế hoạch số 116/KH-GV&CTSV ngày 01/03/2012), phòng GV&CTSV thông báo kế […]
15/03/2012

Thông báo: Lịch học và danh sách sinh viên học lại (lớp riêng) đợt 1 năm 2012

Căn cứ kế hoạch tổ chức học lại năm 2012 của Học viện; Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký học lại, Phòng GV&CTSV […]
09/03/2012

Thời khóa biểu môn học Giáo dục quốc phòng HK2 năm học 2011-2012 của các lớp D11CQCN12 và D11CQPN12

Phòng GV&CTSV thông báo thời khóa biểu môn học Giáo dục quốc phòng  học kỳ 2 năm học 2011-2012 cho sinh viên các lớp D11CQCN12 […]
29/04/2011

Thông báo lịch, TKB các lớp học lại trong học kỳ phụ (hè năm 2011) (update: 10/6/2011)

(10/6/2011), Phòng GV&CTSV thông báo Kế hoạch số 484/KH-GV&CTSV, ngày 10/6/2011 của Học viện về kế hoạch, TKB các lớp học lại hè năm 2011 […]
14/02/2011

Thông báo TKB, danh sách 2 lớp D10VT6 và D10CN6 (và danh sách các lớp D10VT1-5; D10CN1-5)

(18/02/2011), phòng GV&CTSV thông báo: 1- Danh sách lớp, TKB của 2 lớp D10CN6 và D10VT6 học từ 21/02/2011 (File 1) 2- Danh sách sinh […]
23/01/2011

Thông báo TKB các lớp học lại đợt từ 21/02 đến 03/6/2011

(18/02/2011), phòng GV&CTSV thông báo TKB của 19 lớp học lại (lớp riêng) từ 21/02/2011 —————————————————– Căn cứ kế hoạch tổ chức học lại năm […]
17/10/2010

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học: 10-11 các lớp ĐH, CĐ khóa 2010

(27/9/2010), phòng GV&CTSV thông báo Thời khóa biểu chi tiết học kỳ 1 năm học 2010-2011 của khóa 2010. File TKB các lớp hệ đại […]
19/07/2010

Thời khóa biểu kỳ 1 năm học:’10 -’11 (Các lớp khóa 07, 08 và 09)

Thực hiện kế hoạch năm học 2010-2011, phòng GV&CTSV thông báo tới các lớp sinh viên: Kế hoạch năm học 2010-2011 và Thời khóa biểu […]
17/07/2010

Lịch sử dụng phòng học, hội trường năm học 2010-2011

Phòng GV&CTSV thông báo việc sử dụng phòng học, hội trường năm học 2010-2011 tại Cơ sở đào tạo Hà đông và việc bố trí […]