Thời khóa biểu môn học Giáo dục thể chất của các lớp đại học khóa 2010,2011 và cao đẳng 2011

Thời khóa biểu môn thực hành cơ sở các lớp D09DT1,2 và D09VT3,4,5
14/08/2012
Thông báo: Lịch thi lần 2 kỳ 4 của các lớp liên thông L10 đợt 2
13/09/2012
Show all
Phòng giáo vụ &công tác sinh viên thông báo thời khóa biểu môn Giáo dục thể chất của các lớp đại học khóa 2010, 2011 và các lớp cao đẳng khóa 2011. Lịch học cụ thể xem file đính kèm

Nhận được thông báo này đề nghị ban cán sự phổ biến tới toàn thể sinh viên trong lớp.

Phòng GV&CTSV trân trọng thông báo!