Kế hoạch giảng dạy, DS lớp, TKB học kỳ 2 năm học 2010-2011 của các lớp (CSHĐ)

Thông báo V/v: Chương trình cấp học bổng cho sinh viên năm 4-5 ngành CNTT năm học 2012-2013 (26/11/2012 )
26/11/2012
Thông báo: Cấp GCN tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm toàn khóa, cho sinh viên hệ chính quy liên thông CĐ-ĐH khóa 2009-2011 (đợt 2)
27/12/2012
Show all

(ngày 24/01/2011), phòng GV&CTSV thông báo về Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2; Lịch học lại đợt 1; Danh sách các lớp sinh viên học kỳ 2 năm học 2010-2011. (File 1)

——————

(ngày 27/12/2010), phòng GV&CTSV thông báo về Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2010-2011 của các lớp Cao đẳng, Đại học chính quy dài hạn tại CSHĐ như sau:

– TKB của các lớp khóa 2007 (File 2). Cập nhật ngày 10/12/2010.

– TKB của các lớp khóa 2008 (File 3). Cập nhật ngày 13/12 (đổi phòng học giữa D08CN5 và D09QT2)

– TKB của các lớp khóa 2009 (File 4).Cập nhật ngày 13/12 (đổi phòng học giữa D08CN5 và D09QT2)

– TKB của các lớp khóa 2010 (File 5). Cập nhật ngày 27/12/2010.

– Lịch thực hành tại xưởng của các lớp D08DT và C09VT (File 6)

– Danh sách các lớp sinh viên HK2 năm học 2010-2011 (xem chung ở File KHGD cập nhật 24/01/2011 ở trên)

Phòng GV&CTSV thông báo và đề nghị BCS các lớp thông báo, phổ biến tới các bạn sinh viên trong lớp biết để thực hiện. Những sinh viên còn nợ môn (đặc biệt những sinh viên các khóa 2007 trở về trước) cần chủ động đăng ký học lại với các lớp khóa sau theo TKB trên (hạn trước ngày 10/01/2011 đối với TKB của các lớp khóa 2009 trở về trước và trước ngày 30/01/2011 đối với TKB của các lớp khóa 2010).

Xem quy định học lại tạihttp://www.ptit.edu.vn/giaovu/tabid/265/contentid/164/Default.aspx

Trường hợp có thay đổi, phòng GV&CTSV sẽ thông báo, đề nghị các lớp sinh viên chú ý thời gian thay đổi, cập nhật thông tin trên trang tin của phòng GV&CTSV.

Trân trọng!

Phòng GV&CTSV

File 1
File 2
File 3
File 4
File 5
File 6